Vakbijeenkomsten /

VB: Modeling Instruction voor Natuurkunde in de klas – sessie 5

Dit is een vervolgbijeenkomst over Modeling Instruction voor natuurkunde.  Dankzij de American Modeling Teachers Association (AMTA) hebben we toegang gekregen tot een database met activiteiten die we willen vertalen en uitproberen. In het voorjaar heeft een verkennende bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de deelnemers zeer enthousiast zijn geworden voor deze aanpak. Voor een terugblik op deze bijeenkomst zie hier.

In deze serie bijeenkomsten in dit schooljaar gaat een groep natuurkunde docenten zich samen bekwamen in de practica, het gebruik van whiteboards en het leiden van discussies tussen leerlingen volgens de Modeling Instruction (M.I.) didactiek. Het is bedoeling dat deelnemers activiteiten die bij de bijeenkomst zijn besproken uitproberen in hun lessen en dat deze worden gefilmd. Ervaringen worden uitgewisseld tijdens videobelafspraken.

Aan deze vierde bijeenkomst  kunnen ook docenten meedoen die nog niet eerder waren aangehaakt maar wel eens willen kijken of het wat voor hen is. Voor deze doelgroep een korte introductie: A Modeling Approach to Physics Instruction – YouTube

Wat is Modeling Instruction (™)

Deze didactiek voor onderzoekend leren is voor het Amerikaanse onderwijs grondig uitgedacht door de AMTA organisatie en geschikt voor alle bètavakken. De vakinhoud wordt daarmee niet eerst uitgelegd, maar er wordt gestart met een experiment. Uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak effectiever is dan traditionele manieren van onderwijs.

Bij Modeling Instruction(™ ) werken leerlingen volgens de modelleercyclus: leerlingen verwoorden een toetsbare hypothese, ontwerpen een experiment om deze hypothese te testen, voeren het experiment uit en bouwen vervolgens een wetenschappelijk model op, op basis van de data uit hun experiment. Dit model wordt op verschillende manieren gerepresenteerd: in woorden, met grafieken, met formules en met verschillende diagrammen. 

Ze gebruiken dit model vervolgens om voorspellingen te doen over vergelijkbare situaties. Ten slotte worden ze geconfronteerd met een situatie waar hun model geen uitspraak over doet, waarna er een nieuw model wordt opgebouwd. Hierna wordt ook dit model gebruikt voor nieuwe situaties en zo wordt de cyclus steeds opnieuw doorlopen.

De opdrachten voor de leerlingen zijn zeer zorgvuldig uitgedacht. Er is veel vrijheid, maar door de randvoorwaarden die gesteld worden garandeert de docent het optimale resultaat. Er is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar waarmee de docent goed ondersteund wordt.

Docenten en leerlingen vinden lessen in deze vorm meestal erg leuk. In plaats van weer een les in de schoolbanken gaan ze in groepen zelf aan de slag in de klas of daarbuiten. Bij het bekijken van de resultaten van de experimenten ontstaat verwondering, en daarmee ook interesse en motivatie. 

14:15 – 15:00      Inloop

15:00 – 15:15      Introductie 

15:15 16:00      Modeling activiteit:

– Practicum

– Whiteboard maken

– Groepsdiscussie

16:00 – 16:15      Pauze

16:15 – 16:45      Bespreken activiteit

16:45 – 17:30      Afstemmen over wensen vervolg samenwerking aan dit onderwerp

17:30 – 19:00      Diner en napraten

19:00                   Afsluiting