Verslag Collegetours uitwisselingsbijeenkomst 1 juli 2019

Op maandag 1 juli 2019 vond, voorafgaand aan de Bètapartners jaarafsluiting, een Collegetours uitwisselingsbijeenkomst plaats. Docenten uit de vijf verschillende Collegetourregio’s wisselden hier good practices met elkaar uit en bedachten oplossingen voor drie leervragen die van tevoren ingediend waren door de docenten.

De uitwisselingsbijeenkomst ging van start met een praatje door Jinske Goedhart, zij werkt bij Tata Steel en is tevens Jet-Net & TechNet regiocoördinator Noord-Holland. In haar presentatie ging Jinske in op de Collegetour die Tata Steel organiseert, waarom Tata Steel het belangrijk vindt om samen te werken met scholen (in de vorm van Collegetours), en wat Jet-Net & TechNet kan betekenen voor scholen.

Vervolgens gingen we in drie groepjes uiteen, om te werken aan de volgende leervragen:

1. Hoe krijg je leerlingen enthousiast om mee te gaan naar een Collegetour?
2. Hoe creëer je voldoende tijd om de Collegetour goed te organiseren (voor jezelf, en voor de scholen met wie je samenwerkt)?
3. Hoe zoek je bedrijven buiten je eigen vak, en hoe leg je vervolgens goed contact? Ook brainstormen over interessante bedrijven!

Aan het eind van de bijeenkomst presenteerden de groepjes hun bevindingen. De belangrijkste uitkomsten:

Groep 1: Hoe krijg je leerlingen enthousiast om mee te gaan naar een Collegetour?
• Laat je bedrijf een filmpje maken om het bedrijf te introduceren bij leerlingen, dit is extra handig bij (voor leerlingen) onbekende bedrijven.
• Neem de Collegetour op binnen LOB: overleg met je decaan.
• Vraag je leerlingen naar welke bedrijven ze zouden willen.
• Betrek leerlingen bij de organisatie / het programma van de Collegetour.
• Schep duidelijke verwachtingen, zodat leerlingen enthousiast worden over de tour én enthousiast terugkomen van de tour.
• Organiseer niet teveel tours, bijvoorbeeld zes per jaar.
• Zorg voor een concrete opdracht of vraag (van het bedrijf) waar de leerlingen mee aan de slag kunnen.
• Mochten er toch te weinig deelnemers zijn, stel de Collegetour dan ook open voor leerlingen van andere scholen.

Groep 2: Hoe creëer je voldoende tijd om de Collegetour goed te organiseren (voor jezelf, en voor de scholen met wie je samenwerkt)?
• Besef dat een Collegetour belangrijk is voor jezelf, de leerlingen en de school: leerlingen gaan naar buiten om bedrijven te zien.
• Maak de Collegetour belangrijk voor leerlingen, bijvoorbeeld door het in te bedden in LOB. Laat de decaan of mentor de Collegetour (ook) onder de aandacht brengen bij de leerlingen.
• Je kunt de Collegetour ook in het PTA opnemen, zodat leerlingen dit ‘moeten’ doen. Belangrijk is dan wel om te zorgen voor alternatieven waar leerlingen uit kunnen kiezen, want als de Collegetour in het PTA staat, moeten leerlingen eraan voldoen (en moeten er dus voldoende plaatsen zijn).
• Creëer draagvlak binnen de school, bij je schoolleider, het middenmanagement en docenten.
• Vraag taakuren voor de Collegetour: circa 20 uur.

Groep 3: Hoe zoek je bedrijven buiten je eigen vak, en hoe leg je vervolgens goed contact? Ook brainstormen over interessante bedrijven!
• Jet-Net zou een lijst van bedrijven kunnen maken, geordend op vak, en met een contactpersoon per bedrijf. Dit zou in de beveiligde Bètapartners omgeving geplaatst kunnen worden.
• Informeer bij je collega’s of ze leuke bedrijven kennen / daar contacten hebben.
• Maak een lijst van bedrijven waar ouders van leerlingen werken.
• Bekijk welke bedrijven meedoen aan het weekend van de wetenschap.
• Bekijk de KVK.
• Bezoek eens een open dag van een bedrijf, dan heb je ook gelijk face to face contact.
• De website regioinbedrijf.nl geeft een overzicht van bedrijven.
• Check de wijkkrant op nieuws over bedrijven.
• Doe mee met ‘Docenten on Tour’ (activiteit van Bètasteunpunt Zuid-Holland), waar je alvast in contact kunt komen met bedrijven.
• Op bedrijfindeklas.nl vind je o.a. een wegwijzer hoe bedrijven te benaderen, en je kunt Martha Hoebens (eigenaar Bedrijf in de Klas) altijd benaderen bij vragen.

04-okt-2019