Vierde editie Alfa- en Gammanieuwsbrief is uit

De vierde editie van de alfa/gamma nieuwsbrief is uitgekomen.

Dit is de nieuwsbrief van het regionale netwerk voor docenten in talen, mens & maatschappij en cultuurvakken in de regio Noord-Holland en Flevoland. Willen jij en je collega’s nieuwe inspiratie opdoen voor je onderwijs en contact leggen met andere scholen en hoger onderwijsinstellingen? Lees dan deze nieuwsbrief en stuur hem door naar je collega’s!
Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Meld je dan hier aan om zelf toekomstige nieuwsbrieven te ontvangen.

Een regionaal vo-ho netwerk, om te leren met en van elkaar
Dit voorjaar is vanuit de scholen, UvA, en VU besloten om ook voor de Taal, Mens & Maatschappij en Cultuurvakken een vo-ho netwerk op te zetten. Daarbij gaan we uit van het beproefde concept dat is ontwikkeld bij Bètapartners, het netwerk van 45 scholen, UvA en VU dat al ruim 15 jaar de bètasecties en -faculteiten samenbrengt. Bètapartners heeft voor elk schoolvak een regionaal steunpunt onder leiding van een vo docent dat docenten en hoger onderwijsinstellingen bij elkaar brengt voor ontmoeten, samen leren en uitwisselen. De eerste vaksteunpunten zijn opgezet voor Nederlands, Economie en Aardrijkskunde, een vak dat bij zowel bij bèta als bij Mens & Maatschappij thuishoort.

What’s in a name
Romeo van de Montagues en Julia van de Capulets hadden er al last van: namen bepalen of je tot elkaar kunt komen. Het ontwikkelen van dit netwerk is complex, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. We zijn ook nog zoekend naar de beste naam voor het netwerk. De eerste nieuwsbrieven zijn uitgegaan onder het label Alfa- en Gamma. Voorlopig houden we het nu even op TMC-partners, naast Bètapartners. Maar schrik niet als we volgend jaar met een definitieve naam komen, als we de netwerken meer gaan integreren.

30-nov-2021