Vakbijeenkomsten / Online sessie /

VO-HO bijeenkomst Biologie

De overgang van VO naar universiteit of hogeschool wordt door studenten als lastig ervaren. De inhoud en manier van lesgeven op havo/vwo sluit niet altijd goed aan op het hoger onderwijs. De aansluiting rond biologie is het onderwerp van gesprek in deze VO HO bijeenkomst, we verkennen op welke punten verbetering mogelijk is en welke acties daarvoor nodig zijn. De aanwezigen kunnen daarmee deels zelf aan de slag, en de samenvatting van dit overleg zal worden gebruikt bij het bepalen van vervolgacties in beide gebieden.

De problemen bij de aansluiting komen deels doordat de docenten onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars onderwijs. In de bijeenkomst wordt daarom een start gemaakt met elkaar te informeren over welke kennis en vaardigheden aan bod komen in elk van de gebieden. De ervaring leert dat dit voor de aanwezigen inzichten oplevert die ze al direct kunnen verwerken in hun eigen lessen. Onder andere blijkt vaak dat het HO niet bekend is met recente aanpassingen in de eindexamenprogramma’s. Vervolgens wordt besproken op welke manier de docenten in het VO de leerlingen optimaal kunnen voorbereiden op het hoger onderwijs. Aan bod komen onder andere: welke vaardigheden zijn nodig en welke terminologie en structuur wordt gebruikt bij bijvoorbeeld het doen van onderzoek.

In de bijeenkomst zullen studenten biologie hun ervaringen bespreken.

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt waarmee andere docenten geïnformeerd kunnen worden. Ook worden vervolgacties afgesproken waar de aanwezigen eventueel aan mee kunnen doen.

15.45 Inloop, opstart/check techniek

16.00 Opening en welkom

16.10 Uitleg opleiding HO en tijd voor vragen

16.35 Uitleg door studenten ervaring overgang VO HO

17.00 Korte pauze

17.05 Wat leren we hiervan, wat kunnen we hiermee, in breakout rooms

17.15 Terugkoppeling vanuit de breakout rooms

17.30 Afsluiting sessie