Netwerkbijeenkomsten

VO-HO themabijeenkomst: de rol van onderzoeken in het onderwijs

Onderzoeken neemt een centrale rol in bij de opleiding Life Sciences & Chemistry van InHolland en meer algemeen geldt dat voor de meeste hbo-opleidingen. Ook in het voortgezet onderwijs krijgen onderzoeksvaardigheden een steeds belangrijkere rol in het curriculum van de bètavakken.

Bètapartners organiseert in samenwerking met InHolland een VO-HO bijeenkomst waarbij diverse aspecten van onderzoek doen in het onderwijs op de agenda staat. Hoe geeft InHolland vorm aan het bijbrengen van onderzoeksvaardigheden aan hun studenten? Hoe sluit de leerlijn onderzoeken van Inholland aan bij de wijze van onderzoeken binnen het VO? Wat is de visie van het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) op het doen van onderzoek in het voortgezet onderwijs?

Aan de hand van een aantal inspirerende presentaties door zowel docenten van InHolland als docenten van VO-scholen, als ook door medewerkers van het SLO wordt deze middag invulling gegeven aan het thema De rol van onderzoek in het onderwijs.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een interactief deel Sharing best practices en de verwachting is dat jullie door veel inspirerende voorbeelden hier een mooi gevolg aan kunnen geven.

15:30: Ontvangst

16:00-18:30:

1)      Presentaties door HBO-docenten

  • Hoe wordt bij binnen Inholland vormgegeven aan de leerlijn Onderzoeken (focus op Jaar 1)
  • CSI-project: Toepassen van onderzoeksvaardigheden binnen een forensische setting
  • Eerstejaarsstudenten aan het woord over hun labjournaal (Hebben zij op dit gebied iets gemist in hun opleiding in het VO)

2)      Presentaties door VO-docenten en SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling)

  • SLO neemt de eisen door die aan VO worden gesteld m.b.t. onderzoeken
  • Het St. Michaël College en het Vellesan College presenteren hoe zij onderzoek in hun werkplannen hebben opgenomen.
  • Afhankelijk van haar beschikbaarheid neemt Shirley van Rijn misschien ook deel (leerling Vellesan College die afgelopen jaar haar PWS bij InHolland heeft uitgevoerd).

18:30-20:00:

3)      Interactief gedeelte: Sharing best practices onder genot van een hapje en een drankje