Netwerkbijeenkomsten /

VO-HO themabijeenkomst: de rol van onderzoeken in het onderwijs

Onderzoeken neemt een centrale rol in bij de opleiding Life Sciences & Chemistry van InHolland en meer algemeen geldt dat voor de meeste hbo-opleidingen. Ook in het voortgezet onderwijs krijgen onderzoeksvaardigheden een steeds belangrijkere rol in het curriculum van de bètavakken.

Bètapartners organiseert in samenwerking met InHolland een VO-HO bijeenkomst waarbij diverse aspecten van onderzoek doen in het onderwijs op de agenda staat. Hoe geeft InHolland vorm aan het bijbrengen van onderzoeksvaardigheden aan hun studenten? Hoe sluit de leerlijn onderzoeken van Inholland aan bij de wijze van onderzoeken binnen het VO? Wat is de visie van het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) op het doen van onderzoek in het voortgezet onderwijs?

Aan de hand van een aantal inspirerende presentaties door zowel docenten van InHolland als docenten van VO-scholen, als ook door medewerkers van het SLO wordt deze middag invulling gegeven aan het thema De rol van onderzoek in het onderwijs.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een interactief deel Sharing best practices en de verwachting is dat jullie door veel inspirerende voorbeelden hier een mooi gevolg aan kunnen geven.

15:30: Ontvangst

16:00-18:30:

1)   Korte presentaties door HO docenten

Paula van Schie (Docent LS&C) – Hoe geven we bij Inholland vorm aan de leerlijn “Onderzoeken”?

Nick Dekker en Rinske Vlamings (Docenten LS&C) – CSI-project: Toepassen van onderzoeksvaardigheden binnen een forensische setting

Risheet Lal en evt. studiegenoot (Student Jaar 1 LS&C) – Ervaringen van eerstejaars studenten LS&C met focus op rapportage in het labjournaal

Feike van der Leij (Docent Food Commerce & Technology) – Peiling interesse bij VO-biologie docenten voor deelname aan smaaklessen

2)   Korte presentaties VO docenten en SLO

Ruud Glas (Docent Vellesan College) – GLOBE als onderzoekleerlijn binnen het Vellesan College

Emiel de Kleijn (Curriculumontwikkelaar scheikunde SLO) – Hoe kunnen we onderzoek vormengeven binnen het curriculum van het VO

Nick Vermeulen (Docent St. Michaël College) – Onderzoek doen aan de biovergister op het  St. Michaël College

18:30-20:00:

3)      Interactief gedeelte: Sharing best practices onder genot van een hapje en een drankje

De inschrijving is gesloten.