Voor lidscholen

Binnen het Bètapartners Netwerk werken de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, ruim 45 vo-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland.

Actueel

Alle bètacoördinatoren, bètadocenten en schoolleiders van onze lidscholen, en andere geïnteresseerden die zich aanmelden (ook van buiten het netwerk), ontvangen circa zes keer per jaar onze nieuwsbrief. Neem een kijkje in ons nieuwsbrievenarchief. Bètadocenten ontvangen daarnaast circa drie keer per jaar een vakmailing, waarin activiteiten en nieuws voor hun vak gebundeld staan.

Daarnaast ontvangen schoolleiders in het Bètapartnersnetwerk circa vier keer per jaar een schoolleidersnieuwsbrief, met een update van wat er speelt binnen het netwerk.

 

Activiteiten voor lidscholen

Bètapartners lidscholen kunnen kosteloos of met korting deelnemen aan onze leerling- en docentactiviteiten. Daarnaast zijn er een drietal activiteiten speciaal voor onze lidscholen:

In het Bètapartners Netwerk vindt intensieve kennisuitwisseling plaats tussen de lidscholen en we ontwikkelen gezamenlijk nieuwe kennis. De uitwisseling vindt plaats via het Bètacoördinatoroverleg dat zeven keer per jaar gehouden wordt. In dit overleg komen het Bètapartners team, de vaksteunpuntcoördinatoren, bètacoördinatoren van de scholen, vertegenwoordigers van de aangesloten ho-instellingen en overige genodigden samen.

 

De bijeenkomsten worden gewoonlijk georganiseerd op de VU, UvA of een lidschool. Op de agenda staan: een onderwerp vanuit de gastschool, een onderwerp vanuit de netwerkcoördinator, mededelingen over het aanbod van Bètapartners en de zeepkist. Meestal wordt op de locatie een rondleiding gehouden, zodat de deelnemers een kijkje in de keuken kunnen nemen. Tijdens de zeepkist hebben de scholen de gelegenheid om vragen uit te zetten bij de andere scholen, te vertellen over ontwikkelingen op de eigen school of punten van algemeen belang in te brengen. Tussendoor is er ruime gelegenheid voor onderling contact.

Bij Bètapartners werken diverse scholen en bedrijven met elkaar samen in de zogenoemde Collegetours. Elke school zoekt contact met één of meerdere bedrijven in de omgeving, en stelt met het bedrijf een interessant programma samen voor leerlingen van de deelnemende scholen. De Collegetours bestaan uit een college of presentatie en een actief deel bij een bedrijf, zoals een rondleiding of een vakinhoudelijke opdracht. Zo verdiepen zowel leerlingen als docenten hun kennis, en komen in aanraking met inspirerende mensen uit het bedrijfsleven, met als doel een concrete oriëntatie op vervolgstudie en loopbaan.

 

Sinds 2015 zijn er vijf verschillende Collegetours ontwikkeld:

Na een succesvolle pilot in schooljaar 2018-2019, is er nu Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL) voor alle schoolvakken in het voortgezet onderwijs. Tweede- en derdejaars studenten aan de VU of de UvA gaan als PAL aan de slag op een school. Een selectie van taken die een PAL kan uitvoeren zijn:

  • Bijles geven
  • Begeleiden van practica
  • Ondersteunen bij profielwerkstukken
  • Lesmateriaal ontwikkelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van colleges op de universiteit
  • Diverse andere taken, in goed overleg met de school

 

Met het PAL-project wil Bètapartners studenten op een laagdrempelige manier kennis laten maken met werken in het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd geeft dit docenten werkdrukverlichting en ruimte voor vernieuwende ideeën. Op de lange termijn is het idee dat er meer studenten kiezen voor het docentschap.

Wat verwachten wij van lidscholen?

Voor een goed functionerend netwerk is het belangrijk dat alle deelnemers, naast het vergaren van kennis, actief bijdragen om de uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken. Daarom zijn er enkele randvoorwaarden voor deelname aan Bètapartners:

 

  1. Ambitie: De school heeft de uitgesproken ambitie om het bètaonderwijs op een hoog peil te brengen en te houden.
  2. Bètacoördinator: De school heeft een bètacoördinator aangesteld, die als belangrijkste taken heeft: 1) Collega’s informeren over de Bètapartners activiteiten 2) Coördineren van de ontwikkelingen op het gebied van bètaonderwijs op je school 3) Contacten leggen en onderhouden tussen jouw school en de andere scholen in het netwerk. De bètacoördinator is de link met het Bètapartners Netwerk en vertegenwoordigt de school op de Bètacoördinatorenoverleggen. Hij of zij is voor 100 uur per jaar vrijgesteld voor deze taak. Om binnen de school het gesprek over goed bètaonderwijs te faciliteren, kan de bètacoördinator gebruik maken van het bètaplan. Lees meer over de rol van de bètacoördinator.
  3. Financiële bijdrage: De school doet een jaarlijkse bijdrage van € 2500. Daarmee is inhoudelijke en vakdidactische professionalisering van alle bètasecties zo goed als gedekt. Alleen bij sommige activiteiten waarbij wij externe experts inschakelen (buiten de UvA en VU om) wordt er een bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.

Ook lidschool worden?

Neem contact op met Monique Jhinnoe voor meer informatie.

Praktische informatie voor lidscholen

Elke anderhalf jaar bezoeken we onze partnerscholen. Bij dat gesprek is ook de schoolleiding aanwezig. Stem dus voordat je een datum bespreekt eerst met de schoolleiding af. Mail Monique Jhinnoe (u.m.jhinnoe@vu.nl) voor een afspraak.

In dit zip bestand kunt u de logo’s van Bètapartners in kleur, zwart en wit vinden. Deze kunt u bij u op school gebruiken: Logo’s Bètapartners