Voor lidscholen

Binnen het Bètapartners Netwerk werken de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, 47 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland.

Wat verwachten wij van lidscholen?

Voor een goed functionerend netwerk is het belangrijk dat alle deelnemers, naast het vergaren van kennis, actief bijdragen om de uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken. Daarom zijn er enkele randvoorwaarden voor deelname aan Bètapartners:

 

Beveiligde omgeving voor Bètacoördinatoren

  1. Ambitie: De school heeft de uitgesproken ambitie om het bètaonderwijs op een hoog peil te brengen en te houden.
  2. Bètacoördinator: De school heeft een bètacoördinator aangesteld, die als belangrijkste taken heeft: 1) Collega’s informeren over de Bètapartners activiteiten 2) Coördineren van de ontwikkelingen op het gebied van bètaonderwijs op je school 3) Contacten leggen en onderhouden tussen jouw school en de andere scholen in het netwerk. De bètacoördinator is de link met het Bètapartners Netwerk en vertegenwoordigt de school op de Bètacoördinatorenoverleggen. Hij of zij is voor 100 uur per jaar vrijgesteld voor deze taak. Om binnen de school het gesprek over goed bètaonderwijs te faciliteren, kan de bètacoördinator gebruik maken van het bètaplan.
  3. Financiële bijdrage: De school doet een jaarlijkse bijdrage van € 2500. Daarmee is inhoudelijke en vakdidactische professionalisering van alle bètasecties zo goed als gedekt. Alleen bij sommige activiteiten waarbij wij externe experts inschakelen (buiten de UvA en VU om) wordt er een bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.

 

Ook lidschool worden?

Neem contact op met Monique Jhinnoe voor meer informatie.