Wat bieden wij?

Docenten en toa’s vinden een professionele community van vakcollega’s waarbinnen we kennis, ervaringen en ideeën delen en samenwerken aan onderwijsinnovatie. Ook bieden wij een rijk aanbod aan professionaliseringsactiviteiten op het gebied van vakkennis en -didactiek, actueel vakinhoudelijk onderzoek, practica, contexten (bijvoorbeeld bij bedrijven) en algemene didactiek. Lidscholen kunnen kosteloos of met korting deelnemen aan deze activiteiten.

 

inspireren, enthousiasmeren en professionaliseren

Met onder andere leskisten met materiaal, (reizende) Science Labs en workshops voor leerlingen biedt Bètapartners daarnaast praktische ondersteuning en verrijking voor lessen. Ook coördineert Bètapartners het werven van PAL-studenten (Persoonlijk Assistent van de Leraar) die enkele uren per week helpen op scholen. Dit geeft docenten werkdrukverlichting, ruimte voor vernieuwende ideeën en biedt de studenten een oriëntatie op het docentschap.

 

De leidinggevenden ondersteunen wij door aanbod voor persoonlijk leiderschap en door uitwisseling van kennis en ervaringen voor de inrichting van het onderwijs.

 

Voor leerlingen die behoefte hebben aan verdieping en uitdaging biedt Bètapartners masterclasses, waarin leerlingen zich op de universiteit één of meerdere dagen in een onderwerp verdiepen. In workshops komen praktische (onderzoeks)vaardigheden aan de orde. Ook bieden wij leerlingen hulp bij hun profielwerkstuk via onze profielwerkstukbegeleidingstrajecten en een profielwerkstukplatform waar leerlingen informatie en inspiratie vinden. Tot slot kunnen leerlingen op bedrijfsbezoek in de Collegetours, die regionaal georganiseerd worden door clusters van scholen en bedrijven, om hun kennis te verdiepen en te werken aan hun loopbaanoriëntatie.