Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science Lab: Wat zegt ons brein? Meten met EEG

Tijdens het bezoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) meten leerlingen zelf met EEG-apparatuur elkaars hersenactiviteit. Door elektroden op elkaars hoofd te bevestigen kunnen ze op een computer de elektrische potentiaalverschillen meten in verschillende situaties. Zo kunnen ze direct het verschil in hersenactiviteit zien wanneer ze bijvoorbeeld hun ogen dicht of open doen. Hierbij ontwerpen ze zelf een experiment: wat doet het drinken van koffie (of bijvoorbeeld red bull) met de hersenactiviteit? Word je echt alerter van cafeïne? Ook krijgt de klas een college over hersenen en EEG van een VU-onderzoeker. Het Science Lab dient vooraf op school te worden voorbereid!

Bijlage:
Docentenhandleiding_EEG sciencelab.doc