Materialenmarkt

Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Waterproject klas3

In klas 3 havo en 3 vwo wordt het onderwerp water bekeken vanuit de biologie, scheikunde en natuurkunde. Veel practica en als afsluiting een keuzeopdracht. Zo gemaakt dat het niet perse in een projectweek hoeft, wij voeren het gedurende 3 weken in alle lessen bi, na, sk (18 lesuur) uit.

Bijlages:
water-diversen
water-theorie-en-antwoorden
keuzeopdrachten
format-broklede-water