Online sessie /

Webklas: The Quantum Quest

Webklas voor middelbare scholieren, van 26-10-20 tot 30-11-20
Organisation: QUSoft, Universiteit van Amsterdam & Quantum Software Consortium 

De quantumcomputer is de computer van de toekomst. In plaats van rekenen met bits van twee toestanden (0 en 1) rekent de quantumcomputer met bits die zich tegelijkertijd in oneindig veel toestanden bevinden. Hiermee wordt een supersnelle manier van rekenen mogelijk, die ook toegang geeft tot nieuw natuurwetenschappelijk onderzoek. Grote bedrijven investeren nu al om als eerste de vruchten kunnen plukken. Maar hoe werkt een quantumcomputer eigenlijk? Welke software zal er op draaien? Wat gaat dit betekenen voor de beveiliging van gegevens?

De webklas

De webklas is een vierweeks online programma, dat je vanaf thuis of middelbare school volgt. Via internet heb je contact met je docenten en medeleerlingen. Het is bedoeld voor scholieren die interesse hebben in wiskunde, natuurkunde en informatica. Het doel van de webklas is om middelbare scholieren in aanraking te laten met hedendaags wetenschappelijke ontwikkelingen en met de manier waarop je op de universiteit les krijgt.

De webklas kost je ongeveer twaalf à zestien uur, verdeeld over vier weken. Je besteedt een aantal uur per week aan het bestuderen van het cursusmateriaal en aan het discussiëren met mededeelnemers en docenten. In deze tijd werk je ook aan opdrachten en projecten. Sommige opgaven zijn behoorlijk ingewikkeld. Via een internetforum bespreek je deze met andere deelnemers en de docenten. Je krijgt les van dr. Maris Ozols en dr. Michael Walter van QuSoft Amsterdam. De voertaal van de webklas is Engels.

The contents are:
Week 1. What are quantum bits?
Week 2. How do quantum bits work together?
Week 3. Quantum algorithms and quantum software
Week 4. The advantage of quantum computers over traditional computers

Deelname

De webklas is bedoeld voor leerlingen uit VWO 5/6 met natuurkunde en wiskunde B.  Klasgewijze deelname is ook mogelijk: per klas kan wekelijks maximaal  één werkstuk worden ingeleverd. De docent ontvangt uitwerkingen om de andere werkstukken na te kijken. Hieronder kun je je tot 12 oktober inschrijven.

Organisatie

Deze webklas wordt aangeboden door een samenwerkingverband van The Quantum Software Consortium, QuSoft, Universiteit van Amsterdam. De Quantum Software Consortium is een NWO-Zwaartekrachtprogramma waarin informatici, wiskundigen en natuurkundigen uit Leiden, Delft en Amsterdam gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van nieuwe kwantum-software. QuSoft is een samenwerkingsverband van UvA, VU en CWI. Zij ontwikkelt de software die zal draaien op de eerste kwantumcomputers. Onderzoekers van QuSoft geven  met deze webklas een state-of-the-art kijkje in de keuken.

Online docentenbijeenkomst

Voorafgaand  is er een snelcursus voor docenten op donderdag  17 en 24 september 2020 van 16.00 u – 17.30 u  Zo kunnen wiskunde-, natuurkunde- en informaticadocenten zich oriënteren op de inhoud van de webklas . Voor deze snelcursus kunnen docenten zich hier inschrijven.

Inschrijven kan via dit formulier.