Wederom subsidie voor Reizende DNA-labs & ABE Nederland

Voor de derde keer hebben de Reizende DNA-labs & ABE Nederland subsidie ontvangen van de Amgen Foundation die het wereldwijde onderwijsprogramma Amgen Biotech Experience (ABE) ondersteunen. Het onderwijsprogramma bestaat uit zeven Reizende DNA-labs, met een achtste onderweg en drie uitgiftepunten voor de ABE leskist. Dit is de huidige stand van zaken van dit goedlopende programma. Maar hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?

In 2006 zijn de Reizende DNA-labs van start gegaan. Sindsdien onderwijzen studenten van zes universiteiten middelbare scholieren middels practicum op het gebied van DNA-onderzoek in de gezondheid, ethiek, voeding en/of forensisch onderzoek. Al meer dan 250.000 leerlingen hebben aan een practicum deelgenomen. Het DNA-lab forensisch DNA-onderzoek is in samenwerking met het Nederlands Forensisch instituut en de UvA ontstaan en is ingebed bij Bètapartners.

Door verandering in financiering tipte het Platform Talent voor Technologie in 2016 een nieuwe mogelijke subsidieverstrekker: de Amgen Foundation voor het Amgen Biotech Experience programma. Na een pilot werd de Amgen Foundation in 2017 definitief de subsidieverstrekker. Nu drie subsidierondes verder, loopt de Reizende DNA-labs & ABE Nederland nog steeds goed.

24-nov-2023