Materialenmarkt

Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Wie vermoordde Repelsteeltje?

Repelsteeltje is dood gevonden. Was het zelfmoord of moord? Leerlingen gebruiken forensische technieken en presenteren hun bevindingen. Dat leidt tot een logische puzzel die de inzet van de hele klas nodig heeft.

Complete forensische onderzoeken die vooral leunen op natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek.

Via de computer moet een geheimtaal gekraakt worden.

Al vaker uitgeprobeerd; ook op andere scholen.

Wie vermoordde Repelsteeltje borduurt voort op het sprookje van de gebroeders Grimm.

Doel en opzet van het drieluik Keilerstein / Mordor / Repelsteeltje:
Samenhang tonen van vooral de exacte vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, informatica, zonder uitstapjes naar andere vakken te schuwen.

Daarbij worden zowel hersens en handen belast: min of meer aansluitend bij de leerstof van het betreffende jaar bevatten alle tien opdrachten een duidelijk puzzelonderdeel en proefjes met een hoog doe-gehalte.
Dat eerste wordt gewaardeerd vanwege het feit dat er een ‘hoger doel’ moet worden bereikt, namelijk met zijn allen iets oplossen. Het tweede omdat ze het knip- en plakwerk graag en nu eens legitiem mogen uitvoeren.

De opzet vereist samenwerking in een klein team, waarbij taken onderling verdeeld moeten worden; ook bij de afsluitende presentatie voor de klas. Tenslotte werkt de klas als geheel samen om te puzzel op te lossen, in klas 1 moet het enge beest in elkaar worden gezet, in klas 2 de puzzel van Sauron worden gelegd en in klas 3 de moordenaar door logica worden gevonden.