Win-win met Persoonlijk Assistent van de Leraar

Onlangs publiceerde de VO-raad een interview met het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam, over de inzet van Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)-studenten op school. Aan het woord zijn PAL-student Marijn van der Eyden, docent aardrijkskunde Luuk van Dijk en schoolleider Tynke Mulder. Het Metis Montessori zet sinds begin 2021 PAL-studenten in voor verschillende vakken. Zoals de titel van het artikel aangeeft, is de uitwerking vanuit diverse kanten positief:

  • PAL-studenten doen waardevolle ervaring op bij het uitvoeren van uiteenlopende taken in het onderwijs. Daarnaast worden zij via PAL op een laagdrempelige manier geïnteresseerd voor een toekomstige baan in het onderwijs.
  • Docenten ervaren minder werkdruk, doordat zij taken kunnen verdelen en bijvoorbeeld extra ondersteuning hebben in reguliere lessen.
  • Scholen brengen extra inspiratie, motivatie en kennis in de school, die leerlingen en docenten verder kan helpen.
  • Het hoger onderwijs heeft met PAL de kans om de expertise te verspreiden en via PAL in het voortgezet onderwijs te brengen.

 

PAL Amsterdam heeft inmiddels 500 studenten in de alfa-, bèta- en gammapoule, waarvan er 80 worden ingezet op 27 scholen in Noord-Holland en Flevoland. De verwachting is dat het aantal ingezette studenten dit schooljaar nog verder zal stijgen, door toenemende vraag van scholen en de beschikbaarheid van studenten. Het initiatief PAL dat vanuit 2019 weer opnieuw op grote schaal wordt aangeboden vanuit de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam, is ook onderdeel van het landelijke platform studentinzetopscohool.nl. In dit landelijke platform werken negen universiteiten en twee not-for-profit organisaties samen, om de inzet van PAL-studenten landelijk goed te regelen. En ook vanuit de politiek is er aandacht: het landelijke initiatief overlegt met het ministerie van OCW en in het regeerakkoord uit december 2021 is er specifiek aandacht voor extra ondersteuning in de school.

Lees het artikel op de website van de VO-raad

Meer informatie over PAL via www.palvoordeklas.nl en over het landelijke initiatief via www.studentinzetopschool.nl

16-dec-2021