Wiskunde zoekresultaat

Zoek en Filter

Zoekresultaten Wiskunde

(zoek binnen alle vakken)

Found 56 Results
Page 2 of 6

De Wiskundeclub


Word jij uitgedaagd door intellectuele puzzels, ook al duurt het lang voordat alle stukjes op z’n plaats vallen? Dan is de Wiskundeclub iets voor jou! Vanaf maart 2022 start het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam een nieuwe wiskundeclub voor leerlingen uit klas 4, 5 en 6 VWO.

17 februari 2022


Bètapartnersconferentie 2022


In onze vakken vervult het veelzijdige element water een veelheid aan rollen: de wonderlijke fysische eigenschappen laat het drijven als vaste stof, een te veel aan water geeft overstromingen, watervervuiling bedreigt leven. Zeker in de bètavakken moet je er dus mee om kunnen gaan! In leerzame lezingen, wonderlijke workshops en rijke rondleidingen bieden we je een inspirerende middag.

4 november 2021


Ontwikkelteam Slimme Statistiek


Op de foto’s hieronder zien jullie Danielle, Elin, Guus, Jules en Suzanne uit klas 5 van het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Tussen proefwerkweek en herkansing hielpen zij bij de ontwikkeling van een praktische opdracht voor wiskunde A. Zij gingen een ochtend lang aan de slag…

7 juli 2021


Sankey diagrammen


Sankey diagrammen: dinsdag 29 september 2020 van 19.00-20.00 uur door bevriend Vaknetwerk Wiskunde.

8 september 2020


Masterclass Milieu en Maatschappij


In deze masterclass komen de uitdagingen en oplossingen rondom de Energiecrisis aan bod.

3 februari 2020


Science Lab: Literatuur Zoeken


Tijdens het Science lab ‘Literatuur zoeken’ leren scholieren basisvaardigheden voor het zoeken, beoordelen en gebruiken van wetenschappelijke literatuur voor bijvoorbeeld een profielwerkstuk.

11 september 2019


Het begeleiden van profielwerkstukken bij wiskunde


Een bijeenkomst van het bevriende vaknetwerk wiskunde.  Dinsdag 8 oktober van 17.00-20.00 uur op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) in Amsterdam. Inschrijven kan door een mail naar Sharon Calor (calor@xs4all.nl). Meer informatie kunt u op de website van het Vaknetwerk Wiskunde vinden.  

6 september 2019


Expeditie Moendoes


Expeditie Moendoes is een spannend spel met opdrachtkaartjes, waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een team wetenschappers. Het spel is geschikt voor alle vakken. Leerlingen maken zo op een speelse manier kennis met de essentie van wetenschap.

24 april 2019


Leskist: Expeditie Moendoes – Pannenkoeken bakken


In de docentenhandleiding van Expeditie Moendoes staat een practicum waarin de leerlingen pannenkoeken gaan bakken. Het bakken gebruikt de docent om het doen van onderzoek te bediscussiëren met de leerlingen.

17 april 2019


E-klas: Logica


Logica is het vakgebied dat de geldigheid van redeneringen onderzoekt. In de wiskunde worden redeneringen gebruikt om uitspraken (stellingen) te bewijzen. Dergelijke redeneringen volgen bepaalde regels en die leerlingen in deze e-klas nader gaan bekijken.

15 april 2015


Page 2 of 6