Wiskunde zoekresultaat

Zoek en Filter

Zoekresultaten Wiskunde

(zoek binnen alle vakken)

Found 56 Results
Page 3 of 6

E-klas: Discrete dynamische systemen


In deze module maken leerlingen kennis met webgrafieken. Hiervoor is het wiskundeprogramma Geogebra nodig en oefent men met applets om de in’s en out’s van rekenkundige en meetkundige rijen onder de knie te krijgen.

15 april 2015


E-klas: Cryptografie


Van oudsher is cryptografie een strijd tussen codemakers en codebrekers. De e-klas laat de leerling spelen met allerlei tools en soorten geheimschrift en vertelt hoe cryptografen telkens weer wat nieuws moesten bedenken en hoeveel moeite analisten moesten doen om de betekenis te achterhalen. De module laat zien hoe geheimschrift van cruciale betekenis is geweest voor het verloop van de wereldoorlogen.


Van klein naar groot


Dit materiaal is bedoeld voor 3 projectmiddagen, 9 lesuren. Wij gebruiken het als pilot in het eerste jaar van Mens & Natuur, dat we doen in klas 1 Gym, schooljaar 2005-2006. Tussendoor moet huiswerk worden gedaan. Onderwerp: meten van afstanden en hoeken, rekenen met verschillende grootheden, schaalbegrip (aardrijkskunde en astronomie), parallaxmethode voor afstanden in heelal, onderzoek doen naar hoogte en afstand van zelfgebouwde raketten.

24 maart 2015


Wegverlichting


Dit is een praktische opdracht voor wi en na. Leerlingen onderzoeken bij wiskunde de functie die de verlichtingssterkte op een wegdek weergeeft als functie van afstand tot en hoogte van een lantaarnpaal. Bij natuurkunde meten ze met een luxmeter de verlichtingssterkte van een lamp in het lab en een straatlantaarn. Theorie en praktijk worden vergeleken.Leerlingen maken een verslag van dit onderzoek, dat voor NA en WI kan meetellen.


Stuiterballen


De auteur André Heck (UvA) heeft in samenwerking met Peter Uylings dit materiaal in een VWO 5 N&T klas uitgeprobeerd als onderdeel van de E-klas. Hoewel de E-klas een pilot wiskunde betreft, is deze combinatie van (video)meten en modelleren bij natuurkunde uitgevoerd.

23 maart 2015


Coach 6 bestanden bij de stuiterbal


Deze bestanden worden gebruikt door de leerlingen om de opdrachten van het onderwerp stuiterbal te kunnen maken. bedoeling is deze achteraf digitaal (binnen de E-klas als ELO) weer in te leveren.


Groente in een flesje


Maak je eigen groente- en fruitdrankje! Bepaal welke groenten en fruit erin moeten zitten, reken uit hoeveel je nodig hebt en maak je eigen reclamecampagne, filmpje, poster en etiket. Wie maakt het lekkerste drankje? Bijlages: -groente-in-een-flesje-in-5-lessen


Wetenschapsquiz


Damstede wetenschapsquiz voor N-leerlingen uit 5-havo, 5-vwo en 6-vwo Bijlages: -wetenschapsquiz-damstede


Koperdraad


Met dit project worden verschillende concepten uit de natuurkunde en wiskunde verduidelijkt: uitzetting, uitzettingscoëfficiënt, verbranding, smelten, elektrische stromen, Pythagoras, verhoudingstabellen, rechtevenredigheid. Bovendien zullen leerlingen hun eigen opstelling moeten bouwen waarbij hamer een spijker gehanteerd moet worden.

20 maart 2015


Het geheim van Keilerstein


De tovernaarsschool verbergt een afschuwelijk geheim. In zes lessen moeten leerlingen in groepjes van drie hierachter zien te komen en een oplossing aandragen. Aan de orde komen o.a. wiskundepuzzels, proefjes natuurkunde, scheikunde en biologie, maar ook Nederlands, Engels, aardrijkskunde, informatica en techniek. Het geheim van Keilerstein...


Page 3 of 6