Workshops Cursussen /

Workshop ‘Leefbare stad’

Grootstedelijke problematiek: een leefbare stad

Workshop voor docenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs

Hoe maak en houd je een stad leefbaar? Dat is de centrale vraag tijdens de workshop ‘Grootstedelijke problematiek: een leefbare stad’ van de UvA. Deze workshop richt zich specifiek op docenten én leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Programma
12.15 uur ontvangst met koffie/thee/broodjes
13.00 uur Welkomstwoord
13.10 uur inleiding door dr. Justus Uitermark, waarin de problematiek m.b.t. : gentrificatie en veranderende sociaal-ruimtelijke ongelijkheden in Amsterdam, worden belicht.
14.40 uur ruimte voor vragen
15.00 uur Workshop: ‘ De leefbare stad’. Docenten en leerlingen gaan onder leiding van sociaal geograaf Karli Swarts aan de slag en bedenken oplossingen om de stad van een leefbaar klimaat te voorzien en te houden.
16.30 uur Samenvatting en eindconclusies
17.00 uur Drankjes en hapjes in het CREA Cafe.

U kunt zich voor deze workshop aanmelden door een mail te sturen naar Reyna Veldhuis.
Vermeld daarbij uw naam en de naam en plaats van de school. Komt u in gezelschap van leerlingen? Vermeld dan ook hun namen in de mail.