Vakbijeenkomsten / Workshops /

Workshop: Mechanica leren met een game

Spelen en leren liggen heel dicht bij elkaar. Wanneer een boodschap niet op een traditionele manier over wil komen, kan een game een zinvolle manier zijn om ingewikkelde concepten van dit interessant onderwerp inzichtelijk te maken. 

Er wordt een game ontwikkeld over de wetten van Newton. Deze wordt vanuit het project Smart Education van de Hogeschool van Amsterdam getest. In deze bijeenkomst gaan we de game testen onder leiding van Bart van Dalen (HvA). Jouw feedback wordt gebruikt om uiteindelijk tot een goed werkend onderwijsproduct te komen. Eventueel kan je je klas ook opgeven om de game te testen.

Deze bijeenkomst is zeer geschikt voor docenten die op zoek zijn naar manieren om leerlingen te enthousiasmeren voor natuurkunde door middel van een game.

1. Introductie game over de wetten van Newton
Toelichting van het proces van ontwerpen en tussenstappen & bevindingen van studenten die onderzoek doen in de lespraktijk.

2. Voorbeelden
 Spelen van de game zoals hij er op dat moment ligt.

3. Wat werkt er?
Terugkoppeling naar resultaten van studenten.

Eenvoudige avondmaaltijd.

4. Toepassen
Hoe is het tot nu toe toegepast?

5. Feedback op de game

6. Afsluiting: wat neem je mee?