Materialenmarkt

Lesbrieven voor de derde klas

Zonne-energie

Het zwembad Aquarius staat in de gemeente Tienhuizen. Toen het zwembad in 1963 gebouwd werd speelde de energiekosten en het milieu nog niet zo’n belangrijke rol. Inmiddels is dat veranderd: de energie die nodig is voor het zwembad is de grootste kostenpost geworden en bijna iedereen is bezorgd om het milieu. Jij werkt voor milieuadviesbureau ThinkGreen. Het gemeentebestuur heeft dit bureau de opdracht gegeven te onderzoeken op welke manier zonne-energie het beste ingezet kan worden bij de geplande renovatie. Het gemeentebestuur wil in de toekomst zoveel mogelijk gebruik gaan maken van zonne-energie. Ontwikkeld door: Jeroen Borsboom (PSG Jan van Egmond / Purmerend)

Bijlages:
Zonne-energie vwo leerling
Zonne-energie havo leerling
Zonne-energie docentenhandleiding