Materialenmarkt

Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Basis Natuur Wetenschappen module 1 Wat is onderzoek/wetenschap

Het doel van BNW is dat de leerling een onderzoek leert uit te voeren volgens de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode. Daarnaast leert de leerling passende onderzoekstaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen. De leerling kan deze lessen volgen zonder dat voorkennis nodig is.
SLO heeft in samenwerking met Het Amsterdams Lyceum in Amsterdam en het St. Antonius-college in Gouda gewerkt aan een lespakket voor BasisNatuurWetenschappen (BNW). Dit is 2007 gereed gekomen. In 2008 en 2009 is dit lesmateriaal geëvalueerd en bijgesteld.

Basisnatuurwetenschappen:
wil dat leerlingen kennis maken met de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode;

is bedoeld voor leerlingen van leerjaar 1 en 2, havo/vwo;
is flexibel te gebruiken als vak met uren per week, of als project;
werkt vanuit de levenswereld van de leerling;
is uitgewerkt in 6 modules:
Wat is wetenschap?
Meten aan mensen
Bewegen
Het weer
Soorten onderzoek
Mijn wetenschappelijk onderzoek
Het leerlingenmateriaal van het lespakket BasisNatuurWetenschappen bestaat uit ongeveer 70 lessen. Deze zijn opgezet volgens een vast format. Het vaste format is gekozen om de onderzoeksstrategie steeds terug te laten keren.

Het leerlingenmateriaal en het docentenmateriaal zijn in de verbeterde versie geïntegreerd in één bestand. Daarnaast zijn er vaardighedenkaarten uitgewerkt.

Bijlages:
module-1-wat-is-wetenschap