Docenten Economie Vakbijeenkomsten

Brede welvaartsindicator

Het BBP is natuurlijk vast onderdeel van onze lessen, maar zeker jongeren stellen steeds meer ter discussie of continue verhoging wel een doel moet zijn. Hoe ga jij hiermee om, neem je de nieuwe inzichten op in je lessen? Op 15 december gaan we na een lezing door met elkaar in gesprek over manieren om te meten hoe goed de economie loopt in Nederland. 

Steeds meer mensen stellen het BBP als kenmerk van onze economische voorspoed ter discussie. Zou welzijn niet meer leidend moeten zijn voor beslissingen met betrekking tot groei in onze samenleving? Het BBP is maar een getal, maar waar staat het voor? Als we meer sturen op brede welvaart, gaat dat dan ten koste van het BBP? En zo zijn er veel meer vragen: Wat is de invloed van huisvesting en persoonlijke ontwikkeling op het BBP? En wat gaat de energietransitie betekenen?

Het aanknopingspunt in de klas is: hoe kijken onze leerlingen naar welvaart? Beseffen ze dat het kunnen deelnemen aan het voortgezet onderwijs geen vanzelfsprekendheid is, maar een prijs heeft die we met z’n allen wel op moeten kunnen brengen? Hoe kijken ze aan tegen de beschikbaarheid van koopwoningen voor de jonge generaties? De vraag is dus: Wat zijn factoren die bijdragen aan het welvaartsgevoel van jongeren: baanzekerheid, de toekomst van de aarde?

Om deze vragen te beantwoorden gebruikt het CPB 11 modellen om anders naar welvaart te kijken. Is de Brede Welvaartsindicator(BWI) geen betere keus om onze economische voorspoed te meten dan het BBP? Prof. dr Jeroen Hinloopen van het CPB neemt ons in zijn lezing mee in de actuele inzichten en ontwikkelingen van deze indicatoren. In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we in op hoe we in onze lessen deze onderwerpen behandelen. Onder andere zullen we een aantal opdrachten voor in de klas testen. En natuurlijk gaan we onze didactische inzichten en ideeen met elkaar delen.Werk dus mee aan een aantal actieve lessen. Kortom, naast inspiratie van verteller Hinloopen neem je ook lesideeën mee naar huis. Schrijf je in voor de middag over het Brede Welvaartsbegrip!