Vakbijeenkomsten /

Circulaire chemie

Afbeelding: HIMS

Afval als grondstof? We ontkomen er niet aan, omdat we ook toekomstige  generaties een leefbare aarde nalaten. De uitdaging is niet alleen de transitie naar groene chemie, maar vooral de volgende stap te zetten naar circulaire chemie. Chris Slootweg, onderzoeker aan de UvA,  zal in een lezing dieper ingaan op het belang van het gebruik van afval als grondstof en de noodzaak benadrukken om circulaire technologieën te ontwikkelen. Om die chemie te gebruiken om behoud van kritieke en essentiële grondstoffen te bereiken en bij te dragen aan het oplossen van urgente afvalproblemen1. Een dergelijk streven zal moleculair ontwerp en synthese combineren met de impact van de huidige producten op het milieu, gericht op veilig ontwerp (geen persistente, bioaccumulerende en toxische verbindingen; groene chemie) en ontwerp voor hergebruik, terugwinning en recycling (circulaire chemie).

Vervolgens gaan we aan de slag met de bétaversie van nieuw ontwikkeld leerlingmateriaal wat goed te gebruiken is bij zowel nlt als scheikunde. 

1       J. C. Slootweg, Curr. Opin. Green Sust. Chem. 2020, 23, 61

15.30 tot 16.00 inloop

16.00 tot 17.15 lezing en Q&A

17.15 tot 17.45 lichte maaltijd

17.45 tot 18.45 workshop practicum kristallen

18.45 tot 19.00 afronding