Materialenmarkt

Lesbrieven voor de derde klas

Cryptografie

Leerlingen maken kennis met een aantal geheimschriften en leren coderen, decoderen en kraken. Ze werken in tweetallen samen, coderen berichten voor elkaar en decoderen ze ook. Samenproberen ze geheimschriften te kraken.

Ontwikkeld door: Nicole de Klein (Fons Vitae Lyceum / Amsterdam)

Bijlages:
Cryptografie vwo leerling
Cryptografie havo leerling
Cryptografie docentenhandleiding vwo
Cryptografie docentenhandleiding havo