Curriculum.nu

Begin mei zijn de conceptvoorstellen voor de negen leergebieden gepubliceerd. Deze voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Dit is het laatste moment om feedback te geven, voordat de voorstellen in het najaar aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs gepresenteerd worden.

We roepen daarom alle docenten op om feedback te geven (uitgebreid of summier, alle feedback is nuttig)! Bekijk uiterlijk 11 augustus de voorstellen en geef feedback! Mocht je behoefte hebben aan een bijeenkomst om met anderen hierover van gedachten te wisselen, laat dit dan graag per mail aan ons weten.

23-mei-2019