Cursussen /

Cursus Effectief Praktisch Werk

Praktisch werk/practicum is onlosmakelijk verbonden met de natuurwetenschappen, zowel als inherent onderdeel van de wetenschap als in de vorm van een didactische werkvorm.
Om Effectief Praktisch Werk te bereiken, gaan we de discussie aan over doelen, opzet, vormen en het effect van praktisch werk. Tijdens de cursus gaan de deelnemers aan de slag met het praktisch werk uit hun eigen praktijk om dat te analyseren, aan te passen en te verbeteren. Centraal bij die aanpassingen staan helder geformuleerde doelstellingen, die de basis vormen voor effectief praktisch werk.

Voor de tweede tot en met vierde bijeenkomst  krijgen de deelnemers opdrachten mee ter voorbereiding van de bijeenkomst en worden deze gepresenteerd.

Indeling van elke bijeenkomst:

16.15-16.30u Ontvangst met koffie/thee
16.30-16.45u Opening door Ruud Kok en Wouter Spaan
16.45-18.30u Cursus
18.30-19.00u Diner
19.00-20.45u Vervolg cursus

Data en inhoudelijk overzicht van de bijeenkomsten:

3 oktober 2017: Reflecteren op praktisch werk, domein van objecten en waarneembare verschijnselen vs. domein van begrippen en ideeën, effectiviteit 1 en 2, audit van bestaand werk
31 oktober 2017: Terugkoppeling huiswerk, VUE-checklist en ‘Gouden Regels’
28 november 2017: Herontwerpen, leerepisoden, plannen
30 januari 2018: Presenteren, SMART, actieplan

De inschrijving is gesloten!