Cursussen /

Cursus effectief wiskunde onderwijzen

Formatief evalueren en leren in de wiskundeles
onder begeleiding van Michel van Ast

De kracht van inspireren, uitproberen, samenwerken en uitwisselen

Lesgeven met plezier en goede resultaten voor leerlingen, we hebben allemaal ons eigen repertoire opgebouwd om dat te bereiken. Het zijn manieren van onderwijzen en het is kennis over leren die we door de jaren heen hebben opgedaan; uit publicaties, in samenwerking met anderen en door eigen ervaring. Ook in deze bijeenkomsten leren we van elkaar, wisselen we voorbeelden uit, proberen we dingen uit in onze eigen lessen en evalueren we die. We maken daarbij gebruik van recente kennis over meer formatief leren en onderwijzen (van wiskunde) maar zetten kleine stappen: niet ineens alles willen veranderen maar bewust worden van wat werkt en ervaring opdoen met een iets andere aanpak.

 De thema’s voor formatief evalueren, leren en werken die aan bod kunnen komen, zijn:
– onderwijzen en leren vanuit leerdoelen
– leren zichtbaar maken met effectieve leeractiviteiten
– effectief feedback geven op verder leren
– vragen stellen en aanwijzingen geven
– strategieën uitbreiden
In de bijeenkomsten maken we deze algemene thema’s concreet door die te verbinden aan specifieke schoolwiskunde, denk aan vragen als: hoe ga ik effectief door het overvolle programma bij havo-wiskunde B, hoe vergroot ik het eigenaarschap van leerlingen en hoe volg ik efficiënt het leerproces van de leerling?
Tussen de bijeenkomsten maak je de transfer naar je eigen lespraktijk door dingen uit te proberen in een of meerdere lessen. Het is de intentie om aan te sluiten bij de behoefte van de deelnemers.

Het doel van de cursus is het vergroten van het didactisch arsenaal om op een effectieve wijze het wiskundeonderwijs te verzorgen.

Michel van Ast was docent en lerarenopleider wiskunde en heeft jarenlange ervaring in het trainen en coachen van (wiskunde)docenten in effectief onderwijzen. Hij is bovendien co-auteur van Kleppen dicht! en Kleppen open!, publicaties over effectief en actief leren met ICT.

Met deelname aan de bijeenkomst kan een nascholingscertificaat worden verdiend.

Afhankelijk van de behoefte zijn er extra bijeenkomsten op woensdag 9 oktober en donderdag 7 november. Verder bestaat er de mogelijkheid dat Michel door lesbezoek je op een heel gerichte manier verder helpt

14:30Ontvangst
15:00Inleiding door Michel van Ast
15:30
  • Subgroepjes gaan met een eigen leervraag aan de slag: verdiepen, voorbereiden, uitvoeren, evalueren, en uitwisselen
  • Elke groep maakt thema-map met de gedeelde leervraag, bronnen en lesmateriaal.
17:30Maaltijd
18:15het geleerde uitwisselen en afspraken maken voor de volgende keer  (wisseling van themagroep is mogelijk)
19:00Afsluiting

De inschrijving is gesloten!