Cursussen /

Cursus Pedagogisch-didactische vaardigheden voor TOA’s

Let op, de bijeenkomst van 20 september wordt verplaatst naar 19 december 2018.

Op 10 oktober 2018 gaat de cursus pedagogisch- didactische vaardigheden voor TOA’s van start. Deze praktische cursus van 4 dagen is vraag-gestuurd opgezet. Na een inventarisatie van de wensen van de deelnemers zal de cursus verder worden vormgegeven. We bekijken in ieder geval het brein van de puber, hoe we leren en hoe we gemotiveerd kunnen worden. Bovendien gaan we gesprekstechnieken oefenen die we gelijk de volgende dag kunnen gebruiken. Je leert staan voor een groep, hoe geef je feedback zodat ze verder kunnen en hoe stel je open vragen. Ook bespreken we de relatie met docenten en jouw positie in de sectie en de school. Welke taken worden van je verwacht en hoe ervaar je dat? De deelnemers krijgen opdrachten mee die ze in hun eigen situatie kunnen oefenen. In de bijeenkomsten worden de ervaringen besproken en nieuwe uitdagingen vastgesteld. Het is de derde en voorlopig laatste keer, dat deze cursus wordt aangeboden.

Leerdoelen
Je leert:
• communicatievaardigheden
• kijkje in het puberbrein
• motiveren van leerlingen
• een goede (practicum)handleiding te maken
• hoe je omgaat met leerlingen
• feedback te geven
• orde houden en het gezellig te houden in de groep
• hoe je een positief klimaat schept in de groep

Programma
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, met steeds de volgende opzet:
14:00 u   Inloop
14:15 u    Start cursus
15:40 u    Pauze met rondje kabinetten
16:20 u    Vervolg cursus
17:30 u    Einde

Locatie
De cursus vindt wisselend plaats op één van de scholen van de deelnemers. U kunt in het aanmeldformulier aangeven of het mogelijk is om één van de vier bijeenkomsten bij u op school te laten plaatsvinden.

Data
Bijeenkomst 1: Wo 10 oktober 2018, locatie Bonhoeffercollege
Bijeenkomst 2: Di 6 november 2018, locatie Comenius College Hilversum
Bijeenkomst 3: Ma 26 november 2018
Bijeenkomst 4: Wo 19 december 2018

De inschrijving is gesloten.