Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

De Vloek van Mordor

Sauron heerst opnieuw over Mordor. Een expeditie wordt uitgerust om het kwaad te keren. Tien groepen van drie leerlingen vervullen opdrachten en vinden de puzzelstukjes die tezamen Sauron zijn gezicht doen verliezen.

Met succes uitgeprobeerd. Dezelfde vakken als in klas 1 (Keilerstein) plus CKV, maar de problemen zijn wat ingewikkelder.

Zo zijn de logicaproblemen in de vallei van Gonestcrwca niet eenvoudig. Ook het internet speelt een grotere rol.

De vloek van Mordor borduurt voort op de boeken van Tolkien over Frodo de Hobbit

Doel en opzet van de het drieluik Keilerstein / Mordor / Repelsteeltje: Samenhang tonen van vooral de exacte vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, informatica, zonder uitstapjes naar andere vakken te schuwen.

Daarbij worden zowel hersens en handen belast: min of meer aansluitend bij de leerstof van het betreffende jaar bevatten alle tien opdrachten een duidelijk puzzelonderdeel en proefjes met een hoog doe-gehalte. Dat eerste wordt gewaardeerd vanwege het feit dat er een ‘hoger doel’ moet worden bereikt, namelijk met zijn allen iets oplossen. Het tweede omdat ze het knip- en plakwerk graag en nu

eens legitiem mogen uitvoeren.

De opzet vereist samenwerking in een klein team, waarbij taken onderling verdeeld moeten worden; ook bij de afsluitende presentatie voor de klas. Tenslotte werkt de klas als geheel samen om te puzzel op te lossen, in klas 1 moet het enge beest in elkaar worden gezet, in klas 2 de puzzel van Sauron worden gelegd en in klas 3 de moordenaar door logica worden gevonden.