Vakbijeenkomsten / VO-HO aansluitingsbijeenkomst /

De wiskunde-brug van vwo naar universiteit

De aansluiting bij wiskunde van het voortgezet onderwijs (VO) naar het hoger onderwijs (HO) is het onderwerp van deze bijeenkomst. We verkennen op welke punten verbetering mogelijk is en welke acties daarvoor nodig zijn.

Hoe ervaren studenten aan de VU en de UvA de overgang van vwo-wiskunde naar de wiskunde in een bètastudie? 

Zijn de HO-docenten bekend met recente aanpassingen in de eindexamenprogramma’s op het VO? 

Hoe kunnen VO-docenten hun leerlingen optimaal voorbereiden op het HO?

De docenten VO en HO zijn niet altijd goed op de hoogte van elkaars onderwijs. In deze bijeenkomst informeren we elkaar daarom over de wiskunde in elk van de gebieden. Daarnaast vertellen enkele studenten over hun ervaringen bij het oversteken van de brug. Wellicht levert dit inzichten op die we kunnen verwerken in onze eigen lessen!

Voorafgaand aan deze bijeenkomst kun je het zogeheten Projectenfestival te bezoeken, van 13.00 tot 16.00 uur. Hierin presenteren tweede- en derdejaars wiskundestudenten op flitsende wijze in vijf minuten een zelfstandig uitgezocht onderwerp. Misschien een mooie kans om een oud-leerling te zien schitteren…

Doel:
Het vergroten, bij VO en HO docenten, van de kennis van elkaars wiskundeonderwijs.

16.45 u Ontvangst
17.00 u HO-docenten over de wiskunde bij verschillende bètastudies
17.45 u VO-docenten over de inhoud en praktijk van wiskunde B en D
18.10 u Studenten over de ervaren overgang van VO- naar HO wiskunde
18.30 u Maaltijd
19.30 u Discussie: wat leren we hiervan?
20.00 u Afsluiting
20.15 u Einde

De inschrijving is gesloten. Voor vragen neem contact op met met Bureau Bètapartners, bureau@betapartners.nl.