Docententour Energietransitie en Klimaat voor de havo

In het voorjaar van 2019 organiseert het Bètasteunpunt Zuid-Holland specifiek voor de havo een docententour langs diverse bedrijven, met als thema ‘Energietransitie en Klimaat’. In het najaar van 2018 gaan we, met ondersteuning van Bètasteunpunt Zuid-Holland, in een werkgroepje met 4/5 docenten het programma uitwerken. In deze werkgroep zitten al drie docenten uit Zuid-Holland, en het zou erg leuk zijn als we deze werkgroep zouden kunnen versterken met één tot drie docenten uit het Bètapartners netwerk! Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met Linda van der Hout (projectleider Bètasteunpunt Zuid-Holland).

Doelen:

 • Kennis van bètatechniekdocenten in het voortgezet onderwijs up-to-date houden
 • Inspiratie door ontwikkelingen in het bedrijfsleven
 • In gesprek gaan met bedrijfsmedewerkers en spreken over hun opleiding en carrière
 • Raakvlakken en context vinden met het curriculum
 • Stimuleren van een duurzame samenwerking tussen bedrijf en onderwijs
 • Met collega-docenten samenwerken aan materiaal of leerlingactiviteit


Resultaten:

 • Docenten nemen technologische veranderingen op in hun les en kunnen contextrijk onderwijs geven
 • Docenten raken geïnspireerd(er) over hun eigen vakgebied, wat bijdraagt aan inspirerende lessen
 • Docenten maken kennis met de meest actuele kennis uit het bedrijfsleven en kunnen daardoor duidelijk de beroeps- en opleidingsmogelijkheden overbrengen (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
 • Duurzame samenwerking met bedrijf
 • Lesmateriaal, leerlingactiviteit, gastles


Werkwijze:

Periode september – december 2018

 • Groep van 4/5 docenten uit Noord- en Zuid-Holland werkt met hulp van Betasteunpunt ZH aan uitwerking van het programma
 • Betasteunpunt ZH zorgt voor lijst van bedrijven en verzamelt bestaand lesmateriaal omtrent Energietransitie en Klimaat
 • Betasteunpunt ZH faciliteert bijeenkomsten, legt contact met bedrijven en zorgt voor verslaglegging
 • Tijdens de bijeenkomsten wordt besloten welke bedrijven worden bezocht, hoe het programma eruit gaat zien, bij welk vak het best aangesloten kan worden etc.
 • Na 1 oktober worden data geprikt voor werksessies. Er is in ieder geval een werksessie (tijdens bètacoördinatorenoverleg) op 13 december


Periode januari – mei 2018

 • Januari: werving van docenten
 • Februari – april 2018: bedrijfsbezoeken
 • Mei 2018: evaluatie en opbrengsten (lesmateriaal, activiteit)
03-sep-2018