Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science Lab: Dynamiek van de dienstregeling

Tijdelijk niet beschikbaar

Tijdens dit Science Lab hebben de leerlingen contact met een medewerker van de NS middels een videoconference. Met de medewerker bediscussiëren de leerlingen de argumenten voor en tegen bepaalde dienstregelingen.

Grafentheorie is hierbij het belangrijkste instrument. Nadat de leerlingen hun eigen Basis Uur Patroon hebben geformuleerd testen ze hun voorgestelde dienstregeling met behulp van software.

Dit Science Lab duurt 6 uur.