Online onderwijs

E-klas: Mens-machine interactie

In deze e-klas over Mens-Machine Interactie (MMI) maken leerlingen kennis met het ontwerpen van informatiesystemen. De nadruk ligt niet zozeer op de techniek die achter complexe informatiesystemen schuilgaat, maar meer op het ontwerpen van interfaces. Waar zeker rekening mee gehouden zal moeten worden zijn zaken zoals de opbouw van schermen, te gebruiken teksten, geluiden en beeldmateriaal, koppeling van verschillende schermen etc.