Enthousiasme bij docenten door vakinhoudelijke online nascholingen

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe het enthousiasme van docenten gestimuleerd wordt door vakinhoudelijke online nascholingen. Bijzonder is dat we dit organiseren nadat we de behoefte aan nascholing hebben gepeild bij de VO-docenten, en dat onze bèta-vaksteunpunten een landelijke uitwisseling hebben onder de regie van de SLO. In de nascholingen worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gedeeld met het VO. Dat genereert enthousiasme en zorgt voor een bredere en up-to-date kennisbasis van docenten. En er is bijzonder nieuws: behalve de zeven bèta-vaksteunpunten, zoals die al tien jaar bij Bètapartners zijn ingericht, zijn er nu ook vaksteunpunten voor alfa en gamma in voorbereiding: een mooie samenwerking tussen UvA, VU en HvA!

Digitale escaperooms en puzzels maken voor bètadocenten
Marjolein Wal (Vaksteunpuntcoördinator Scheikunde): “In tijden van online onderwijs kan het lastig zijn leerlingen te motiveren. Digitale puzzels en escaperooms zijn dan een uitstekende manier om leerlingen in beweging te krijgen. Daarom hebben we een cursus georganiseerd waarin docenten leerden om in een handomdraai digitale puzzels en escaperooms te bouwen.

De 42 deelnemers zijn aan de slag gegaan met het bedenken van een spannend verhaal. Daarna hebben ze geleerd hoe je eenvoudig puzzels en aanwijzingen als rebussen, cryptogrammen en fake krantenberichten en Whatsappconversaties kunt maken.

Door de opbouw was het online geven van de cursus prima te doen. Bijkomend voordeel hiervan was dat we nu deelnemers hadden uit het hele land. Wel misten we de ‘koffieautomaatmomenten’, om bij te kunnen praten met collega’s.”

Slimme statistiek bij Tata Steel
“Na een centrale inleiding van Martien Haverkamp van Tata Steel over hun succesvolle Advanced Analytics afdeling, gingen de vijftien deelnemers in groepjes aan de slag met een spannend state-of-the-art databestand. Het bestand bevatte meetgegevens van het zogeheten HIsarna-proces. De ambitie van Tata Steel is om via dit proces op duurzame wijze staal te produceren. De tijd was natuurlijk te kort om dit ons helemaal eigen te maken, maar we zagen kansen. Daarom is er een subgroep opgericht om hier een passende Praktische Opdracht bij te maken!

Het voelt inmiddels al heel vertrouwd om een dergelijke activiteit online aan te bieden. Groot voordeel is dat het ontbreken van reistijd de deelname laagdrempeliger maakt en dat mensen van buiten de regio makkelijker kunnen aansluiten. Het evidente nadeel is het ontbreken van echt contact, bijvoorbeeld de gezelligheid van een gezamenlijke maaltijd,” vertelt Kees Temme (Vaksteunpuntcoördinator Wiskunde).

Natuurkunde als combinatie van experiment en model
Said El Haidouri (Vaksteunpuntcoördinatoor Natuurkunde): “Tijdens deze workshop gingen zeven deelnemers aan de hand van concrete voorbeelden in op de vraag hoe modelleren en experimenteren elkaar kunnen versterken. Tijdens de bijeenkomst kwamen er veel positieve reacties en verzoeken voor een vervolgbijeenkomst. Daarom organiseerden we twee weken later opnieuw een workshop, waarbij we dit keer meer ingingen op de praktische toepassingen van modelleren. De deelnemers leerden grafisch modelleren en hoe je je leerlingen kunt leren modelleren.

De online bijeenkomsten bieden mij de mogelijkheid om andere collega’s van verder weg gelegen regio’s te leren kennen. Ook vind ik het fijn dat je de mogelijkheid hebt om zowel via spraak als via chat te communiceren. Bij de online bijeenkomsten mis je wel het fysieke contact dat je gewend bent.”

Viva Fysica
“Viva Fysica bestaat al sinds 2002 en laat wetenschappers – met name van het Institute of Physics – vertellen over hun onderzoek. Daardoor blijven natuurkundedocenten goed op de hoogte van wat er speelt binnen hun vakgebied. Dat biedt interessante contexten voor in de les, maar draagt ook bij aan continue enthousiasmering voor het vak. Aan de online 2021-editie namen 180 docenten deel. De helft daarvan heeft ook met leerlingen gekeken.

Vanwege het online karakter konden we dit jaar de excursie in CERN laten plaatsvinden, iets wat in andere jaren minder denkbaar was. De workshops hebben we laten vervallen. Desalniettemin was er een aansprekend programma waarbij we vooral de actualiteit hebben opgezocht. Een lezing over aerosolen onderzoek dat veel in het nieuws is geweest, en twee lezingen die ingingen op de Nobelprijs voor Natuurkunde van 2020. Aangezien hierbij ook veel wiskunde aan bod kwam, hebben we dit jaar voor het eerst ook het programma onder wiskundedocenten gepromoot,” vertelt Bart Groeneveld (Projectleider Bètapartners UvA).

15-feb-2021