Evaluatieformulier DNA-lab Forensisch DNA-onderzoek ‘Puzzelen met Pieken’

Evaluatieformulier DNA-lab Forensisch DNA-onderzoek ‘Puzzelen met Pieken’

In de afgelopen periode is het Reizende DNA-lab Forensisch DNA-onderzoek ‘Puzzelen met Pieken’ bij u op school langs geweest of u heeft een bezoek gebracht aan onze locatie Science Park. Wij zijn benieuwd naar uw bevindingen. Wilt u zo vriendelijk zijn het onderstaande evaluatieformulier in te vullen.

Bij voorbaat dank, team Reizende DNA-labs en ABE Nederland

  • Persoonlijke gegevens

  • Gegevens school

  • DNA-lab Forensisch DNA-onderzoek 'Puzzelen met Pieken'

  • Privacyverklaring

    Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het opmaken van ons jaarverslag en onze verantwoording naar het ABE Nederland project. Daarnaast gebruiken wij de feedback voor het verbeteren van het lesmateriaal. Mocht u vragen hebben, mail gerust naar info@dnalabs.nl.