Excursie Nieuwkoopse Plassen

In onze Nederlandse natuur is volop illustratie voor ons onderwijs te vinden. Op deze leerzame vaartocht in de Nieuwkoopse Plassen horen we meer over onderzoek dat door biologen hier gedaan wordt, en daarnaast genieten we ook van de natuur en het gezelschap!  

Ooit bestond Nederland voor een groot deel uit laagveen zoals in de Nieuwkoopse Plassen. Laagveen is buitengewoon rijk aan soorten, zowel qua planten als dieren. Nu komen zulke uitgestrekte laagveengebieden en hun bijzondere planten en dieren niet veel meer voor. Een prachtige én leerzame omgeving! 

Het gebied leent zich uitstekend voor het doen van veldonderzoek. Met je leerlingen kun je dit gebied ook bezoeken en zo op een actieve manier de ecologie van het moeras onderzoeken. Ga ter voorbereiding met ons mee per boot op verkenningstocht door het laagveenmoeras. Met elkaar bespreken we hoe we de kennis die we hier opdoen nog meer kunnen gebruiken in onze lessen. 

11:00 u Ontvangst met koffie

11:15 u  Inleiding over Nieuwkoopse Plassen en het onderwijsprogramma.

12:00 u Boottocht (eigen lunch mee), onderweg lezing ecologie van het moeras.

15.00 u Koffie met appeltaart en vertaling maken naar ons onderwijs.

16:00 u  Afsluiting

De inschrijving is gesloten.