Materialenmarkt

Lesbrieven voor de derde klas

Forensisch onderzoek

In deze minimodule worden de leerlingen kort ingewijd in het forensisch onderzoek door eerst te ervaren dat waarnemingen van een persoon lang niet altijd betrouwbaar zijn, ook al denkt de persoon zelf daar heel anders over. Voor informatie over het misdrijf is men daarom vaak aangewezen op het doen sporenonderzoek. Sporen kunnen soms precies vertellen wat er op de plaats van het misdrijf (de plaats delict) heeft afgespeeld. Op televisie zijn tegenwoordig veel series met forensisch onderzoek, zoals Crime Scene Investigation (CSI). Maar hoe realistisch zijn deze series eigenlijk? In deze minimodule controleren leerlingen een onderzoek uit een CSI-aflevering op juistheid. In het laatste gedeelte wordt een misdrijf met behulp van een aantal practica opgelost.

Ontwikkeld door: Peter Keeven (Goois Lyceum / Bussum)

Bijlages:
Forensisch onderzoek vwo leerling
Forensisch onderzoek havo leerling
Forensisch onderzoek docentenhandleiding vwo
Forensisch onderzoek docentenhandleiding havo