Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Het geheim van Keilerstein

De tovernaarsschool verbergt een afschuwelijk geheim.

In zes lessen moeten leerlingen in groepjes van drie hierachter zien te komen en een oplossing aandragen.

Aan de orde komen o.a. wiskundepuzzels, proefjes natuurkunde, scheikunde en biologie, maar ook Nederlands, Engels, aardrijkskunde, informatica en techniek.

Het geheim van Keilerstein borduurt voort op de serie boeken van Rowling over Harry Potter

Doel van het drieluik Keilerstein / Mordor / Repelsteeltje:

Samenhang tonen van vooral de exacte vakken: wiskunde,natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, informatica, zonder uitstapjes naar andere vakken te schuwen.

Daarbij worden zowel hersens en handen belast: min of meer aansluitend bij de leerstof van het betreffende jaar bevatten alle tien opdrachten een duidelijk puzzelonderdeel en proefjes met een hoog doe-gehalte. Dat eerste wordt gewaardeerd vanwege het feit dat er

een ‘hoger doel’ moet worden bereikt, namelijk met zijn allen iets oplossen. Het tweede omdat ze het knip- en plakwerk graag en nu eens legitiem mogen uitvoeren.

De opzet vereist samenwerking in een klein team, waarbij taken onderling verdeeld moeten worden; ook bij de afsluitende presentatie voor de klas. Tenslotte werkt de klas als geheel samen om te puzzel op te lossen, in klas 1 moet het enge beest in elkaar worden gezet, in klas 2 de puzzel van Sauron worden gelegd en in klas 3 de moordenaar door logica worden gevonden.