Impuls open leermiddelen

Vanuit Bètapartners wordt in samenwerking met andere organisaties in het onderwijsveld bekeken of we gezamenlijk subsidie aan kunnen vragen op het gebied van open leermateriaal.

 

In het programma ‘Impuls open leermateriaal’ geven scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties samen een impuls aan de ontwikkeling en het gebruik van open leermateriaal. Vanaf de start van het schooljaar 2022/2023 is er ruimte om alvast aan de slag te gaan met 6 tot 10 initiatieven van georganiseerde netwerken. Denk aan netwerken van leraren en scholen, vakverenigingen en samenwerkingen van scholen met educatieve partners, het bedrijfsleven en gemeenten. Deze pilots zijn bedoeld voor scholen of netwerken die nu al structureel samenwerken om snel forse stappen te kunnen zetten met open leermateriaal.


Doel van de pilots is om al pionierend met elkaar te leren hoe open leermateriaal breder in het onderwijs kan worden toegepast en gebruikt. Voor elke pilot bieden de programmapartners advies, begeleiding en een vergoeding. Daarnaast sluiten de pilots aan op een breder netwerk om kennis en ervaringen te delen en van elkaar te leren.


Stichting Kennisnet is een van de uitvoerende organisaties van het programma Impuls Open Leermateriaal. De programmaorganisatie wordt ondergebracht bij stichting Kennisnet en is daarom het eerste aanspreekpunt voor de samenwerking met de pilots.

Zie https://www.openleermateriaal.nl/pilotregeling

Bètapartners kan door deze subsidie de eigen rol en aanpak rond open leermiddelen verkennen. De ervaringen worden benut in toekomstige trajecten.

We hebben een subsidie aangevraagd en toegezegd gekregen in de eerste ronde voor Veldwerk in de stad: Dit is een samenwerking tussen Felix Spee, Berlage Lyceum en de andere partijen in Bètapartners. Met de andere vijf toegekende projecten in deze ronde zullen we afstemmen over het technisch platform, formats en beheer en onderhoud.

 

Wij zijn ons aan het oriënteren op subsidieaanvragen voor de tweede ronde voor:

  • Modeling Instruction (TM): Voortzetting van de verkenning Modeling instruction door een brede groep docenten, opleiders en experts
  • Computational Thinking SPRONG STEM; Budget voor het ontwikkelen en ter beschikking stellen van materiaal voor de bètavakken en evt alfa gamma.
  • Taalvaardigheid bij de Bètavakken: Ontwikkelen en ter beschikking stellen materiaal voor bètavakken zoals tbv woorddossiers
  • Lesmateriaal bij professionaliseringsactiviteiten: De subsidie zou capaciteit beschikbaar maken voor het uitwerken van lesmateriaal aansluitend op onze professionaliseringsactiviteiten. We denken te starten bij Scheikunde.
  • Leerlingenmateriaal rond actuele onderwerpen gerelateerd aan de vakinhoud. Denk hierbij aan informatiebladen op het niveau van leerlingen rond duurzaamheid waarbij de vakinhoud in de les wordt behandeld. De informatiebladen kunnen bij de leerlingen thuis ook de ouders informeren. De leerling wordt hiermee ondersteund om thuis uit te leggen wat in de les behandeld is, en de thuisomgeving krijgt feitelijk juiste informatie over onderwerpen uit de dagelijkse leefwereld. Op deze manier bieden we een kanaal om wetenschappelijke kennis de samenleving in te brengen.