Impuls open leermiddelen

Vanuit Bètapartners wordt in samenwerking met andere organisaties in het onderwijsveld bekeken of we gezamenlijk subsidie aan kunnen vragen op het gebied van open leermateriaal.

 

In het programma ‘Impuls open leermateriaal’ geven scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties samen een impuls aan de ontwikkeling en het gebruik van open leermateriaal. Vanaf de start van het schooljaar 2022/2023 is er ruimte om alvast aan de slag te gaan met 6 tot 10 initiatieven van georganiseerde netwerken. Denk aan netwerken van leraren en scholen, vakverenigingen en samenwerkingen van scholen met educatieve partners, het bedrijfsleven en gemeenten. Deze pilots zijn bedoeld voor scholen of netwerken die nu al structureel samenwerken om snel forse stappen te kunnen zetten met open leermateriaal.


Doel van de pilots is om al pionierend met elkaar te leren hoe open leermateriaal breder in het onderwijs kan worden toegepast en gebruikt. Voor elke pilot bieden de programmapartners advies, begeleiding en een vergoeding. Daarnaast sluiten de pilots aan op een breder netwerk om kennis en ervaringen te delen en van elkaar te leren.


Stichting Kennisnet is een van de uitvoerende organisaties van het programma Impuls Open Leermateriaal. De programmaorganisatie wordt ondergebracht bij stichting Kennisnet en is daarom het eerste aanspreekpunt voor de samenwerking met de pilots.

Zie https://www.openleermateriaal.nl/pilotregeling

Wij zijn bezig met het schrijven van de subsidieaanvragen voor:

Modeling Instruction: Voortzetting van de verkenning Modeling instruction door een brede groep docenten, opleiders en experts

Veldwerk in de stad: Samenwerking tussen Felix Spee, Berlage Lyceum en Bètapartners

Lesmateriaal bij professionaliseringsactiviteiten: De subsidie zou capaciteit beschikbaar maken voor het uitwerken van lesmateriaal aansluitend op onze professionaliseringsactiviteten. We starten bij Scheikunde