Inspire to Aspire

In de huidige maatschappij kan het een uitdaging zijn voor scholieren om tijdens en na hun middelbare schoolopleiding, te beslissen wat zij precies uit hun opleiding willen halen en waarvoor ze het doen. Het kiezen van een vakkenpakket of studie is niet altijd even makkelijk, veel scholieren raken overweldigd door alle keuzes. Stichting Diversity Talks en het Student Impact Centre (Jeroen Goedkoop en Moataz Rageb) lanceren dit jaar een nieuw programma, genaamd Inspire to Aspire, gefocust op het begeleiden van scholieren op hun pad naar het hoger onderwijs.

Inspire to Aspire is een programma gericht op een aantal vragen en problemen waar scholieren van nu tegenaan kunnen lopen met betrekking tot studiekeuze, motivatie en hun toekomstige rol in de maatschappij. Het programma bevat meerdere componenten. Aan de ene kant werken wij samen met scholen om daar klassikale sessies voor scholieren te organiseren, dit kunnen bijvoorbeeld presentaties zijn op het gebied van studiekeuze en studeren. De inhoud van dit programma en welke studenten er geschikt zijn om dit uit te voeren, wordt in overleg met de school vastgesteld. Wij geloven namelijk in de kracht van studenten als rolmodellen waar de scholieren zich in kunnen vinden.

Daarnaast is er ook een mentoring gedeelte van het programma. Hier wordt een scholier gekoppeld aan een student van de universiteit en deze zal hen gedurende het schooljaar helpen met vragen die niet makkelijk door ouders, leeftijdsgenootjes of leraren beantwoord kunnen worden. De studenten delen hun persoonlijke ervaringen en kunnen tot op een bepaald niveau de werkdruk voor leraren weghalen, door een stukje persoonlijke aandacht en begeleiding aan een individuele scholier te geven. Zo proberen wij de scholieren alvast kennis over de universiteit en een netwerk te bieden.

Wij zijn voor het programma op zoek naar scholen die interesse hebben om mee te doen, we kunnen dan in gesprek gaan over de vormgeving van het programma op uw school. Daarnaast zijn wij op zoek naar scholen die ons de mogelijkheid willen bieden het programma te pitchen op school of via video, zodat scholieren er bekend mee raken en zich kunnen aanmelden voor het mentorprogramma van Inspire to Aspire. Het programma gaat in november van start en wij zouden het dus graag zo snel mogelijk bekend willen maken bij scholieren.

Neem contact met ons op als u interesse heeft in een gesprek of als wij het programma bij u op school mogen presenteren aan de leerlingen.

Ga voor meer informatie naar https://diversitytalks.nl/inspiretoaspire of neem contact op met Moataz Rageb.

 

29-okt-2020