Leerlingcoachen en het lerarentekort

Enige jaren geleden is op het Regius College het leerlingcoach-project gestart. Leerlingen die goed zijn in een of meerdere vakken geven zich vrijwillig op als leerlingcoach. Het is de bedoeling dat alleen leerlingen die er goed voor staan als leerlingcoach aan de slag gaan. De docenten die de leerlingcoaches begeleiden, mevrouw Tesselaar, de heer Van der Zee en mevrouw Van Brug, bekijken samen met deze leerlingen of ze het verzorgen van ‘bijles’ aan kunnen naast hun normale schoolwerk. De leerlingcoach helpt leerlingen die moeite hebben met een of meerdere vakken. De leerlingcoaches kunnen gebruik maken van half leslokaal om in alle rust vakhulp te kunnen geven.

De leerlingen die de vakhulp verzorgen hebben wel wat handvatten nodig hoe ‘bijles’ voor andere leerlingen te verzorgen. Hoe zorg je ervoor dat deze hulp effectief en doelgericht is?

De lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam verzorgt een cursus voor de leerlingcoaches, waarin leerlingen in twee korte bijeenkomsten een aantal direct in te zetten tips en trucs krijgen om een duidelijke structuur aan te bieden in een bijles, en om de stof goed te laten onthouden. Bovendien krijgen de deelnemers informatie over het beroep van leraar en hoe een lerarenopleiding in elkaar steekt.

Sommige leerlingcoaches ambiëren een baan in het onderwijs en zien leerlingcoachen als een eerste stap richting het docentschap. Gezien het lerarentekort geen overbodige luxe. Sommige leerlingcoaches vinden het gewoon leuk om andere leerlingen te helpen en sommige leerlingcoaches zien dit ook als een mooie aantekening op hun c.v.

Mentoren en vakdocenten bespreken met hun leerlingen de mogelijkheid om ‘bijles’ te krijgen van een leerlingcoach. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zelf of via hun mentor een aanvraag indienen. De leerlingcoach begeleiders brengen de leerlingcoaches en de leerlingen die hulp willen voor een vak met elkaar in contact. Vervolgens maken de leerlingen onderling afspraken over waar en wanneer zij elkaar zien.

Op het Regius College zijn op dit moment ongeveer 40 leerlingcoaches actief en worden ongeveer 100 leerlingen gecoacht. Uit onderzoek blijkt dat de gecoachte leerlingen vaak (veel) hogere cijfers halen na het verkrijgen van een coach. De leerlingcoaches geven daarnaast aan dat zij door het coachen gemotiveerder zijn voor school.

Mocht je meer informatie willen hebben over de inzet van leerlingcoaches op het Regius College of over de cursus voor leerlingcoaches verzorgt door de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam dan kun je contact opnemen met:

Philip van der Zee, zee@regiuscollege.nl
Maaike Tesselaar, tem@regiuscollege.nl
Ruud Kok, r.kok2@hva.nl

Op de Bètapartnersconferentie van 14 maart 2019 verzorgen Philip, Maaike en Ruud een workshop over de inzet van leerlingcoaches.

18-dec-2018