Mail in ongewenste map

Door het online werken merken wij nu dat veel docenten bevestigingsmails of zelfs onze nieuwsbrief niet meer ontvangen. Vaak komt onze mail in jouw ongewenste map/spambox terecht. Of onze mail komt helemaal niet aan.

Heb je je aangemeld voor een activiteit en krijg je geen bevestigingsmail van ons (ook niet in jouw ongewenste map) mail dan het betreffende contactpersoon. Vaak krijgen wij wel jouw aanmelding binnen.

Daarnaast kun je, mocht onze mail telkens in de ongewenste map terecht komen, ons mailadres (bureau@betapartners.nl en betapartners@vu.nl) en onze e-maildomeinen (@betapartners.nl, @vu.nl en @uva.nl) op de veilige lijst zetten. Dit is een extra stap naast het aangeven dat de mail niet ongewenst is. Hier kun je stappen vinden. 

30-mrt-2021