Marjolijn Kruijt

Marjolijn Kruijt

Vaksteunpuntcoördinator aardrijkskunde – fysische geografie

Tijdens mijn studie sociale geografie ontdekte ik al snel dat ik de fysische geografie minstens zo interessant vond. Ik volgde dan ook veel bijvakken fysische geografie. En eenmaal voor de klas merkte ik dat ik juist de fysisch geografische onderwerpen vaak veel leuker vond om les in te geven. In het internationale onderwijs, waar ik mijn carrière voor de klas begon, was er ruim aandacht voor meer bèta-gerichte fysische geografie. Bij mijn overstap naar het Nederlandse onderwijs merkte ik dat hier – door schoolleidingen, leerlingen en ouders – aardrijkskunde toch vaak meer als alleen maar een gammavak wordt gezien.

Als vaksteunpuntcoördinator aardrijkskunde bij Bètapartners streef ik ernaar om de fysische geografie in het aardrijkskundeonderwijs de plek te geven die het verdient en de brugfunctie van aardrijkskunde tussen gamma en bèta meer op de kaart te zetten. Ik werk dus ook veel samen met mijn collega vsp-coördinatoren om naast fysisch geografische ook vakoverstijgende activiteiten te organiseren.

Hebben jij of je leerlingen een vraag of een idee voor een nascholing of lesmateriaal, schroom dan niet om contact met me op te nemen! Tot snel!