Masterclasses in onderzoek

Masterclass Medische Fysica

Vaak zie je in series zoals CSI of House de prachtigste animaties van de binnenkant van het menselijk lichaam, gemaakt met PET, MRI of CT-scanners. Maar waar zijn deze technieken nu eigenlijk op gebaseerd? En van welke natuurkundige en medische principes maak je dan gebruik? Hoe wordt de geavanceerde hightech ontwikkeld waarmee we medische wonderen verrichten in het ziekenhuis? Hoe kun je met lasers de achterkant van het oog bekijken waar het netvlies zich bevindt? Hoe werkt ultrageluid eigenlijk?

De opzet van de masterclass

We nemen je tijdens hoorcolleges mee in de wondere wereld van de medische fysica. Zo ontrafelen we ontdekkingen zoals die van röntgenstraling, glasfiber en nieuwe optische technieken, die de medische wereld zo grondig hebben veranderd. Verder bekijken we welke nieuwe technieken, nu nog in ontwikkeling, er in de toekomst zullen zijn. Tijdens het practicum van deze dag ga je zelf aan de slag met een opstelling die inzicht geven in de werking van ultrageluid, beeldverwerking.

Deze masterclass sluit aan bij de opleiding Medische Natuurwetenschappen en omvat 25 studielasturen.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan het certificaat helaas niet worden verstrekt.

Data en tijden

  • 28 oktober 2019 (08:45-12:30u)
  • 25 november 2019 (08:45-13:00u)
  • 6 december 2019 (12:30-16:00u)

Aanmelden is mogelijk tot en met uiterlijk 9 oktober.

  • Gegevens leerling

  • Voor noodgevallen
  • Factuurgegevens

    LET OP: De school wordt gefactureerd voor deelname. – Deelname bedraagt €75 per leerling of €50 per leerling als je school lid is van de Bètapartners – Zorg dat je vooraf goedkeuring hebt m.b.t. de betaling van de factuur. – Geef hieronder de naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van de factuur (bijv financiële medewerker school) – Lunches zijn voor eigen rekening. – Bij annulering binnen een week, wordt de activiteit wel gefactureerd.
  • Wij gebruiken de persoonsgegevens om deelname te bevestigen. Er worden foto's gemaakt, deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, stuur dan een mail naar m.c.a.vandermeer@vu.nl.