Cursussen /

Natuurkunde (didactiek) OB voor (bèta)docenten

Bètapartners probeert alle doelgroepen aan te spreken met specifiek toegesneden inhoudelijke bijeenkomsten. Deze cursus is ontwikkeld om de docenten die geen natuurkunde-bevoegdheid hebben, maar dit wel geven, tegemoet te komen om een paar handvatten te hebben voor hun lessen. Er zijn natuurlijk meerdere redenen waarom een niet-natuurkundige “natuurkunde” geeft, denk onder andere aan: lerarentekort, een algemeen Sciencevak wat door meerdere docenten gegeven wordt, ziektevervanging, interesse. Voor hen bieden we deze ‘stoomcursus’ aan. De cursus wordt gegeven door Koen Peters, lerarenopleider natuurkunde HvA en VSP Bètapartners.

We gaan in vier bijeenkomsten van drie uur, met eetpauze, door een aantal natuurkundige onderwerpen heen. Het plan is om de lesstof kort uit te leggen, een (aantal) standaardopgave(n) te behandelen, valkuilen en veel gemaakte (denk- en reken-)fouten van leerlingen te benoemen en de didactiek van het onderwerp te belichten. Dit alles in een redelijk hoog tempo.

 

Daar dit een pilot voor ons is, verwacht ik dat we met de deelnemers gezamenlijk zoeken naar de optimale opzet, dus we passen ons flexibel aan aan de behoefte in de groep. Voorlopig is het idee om elke uur een ander onderwerp te nemen, wat dus acht onderwerpen in totaal oplevert. Misschien is na de eerste of tweede bijeenkomst het duidelijk dat daar iets in moet veranderen en die ruimte is er ook. Zeker als de deelnemers aangeven dat er meer focus op bijvoorbeeld didactiek of denkvragen of practica, moet komen.

Zoals gezegd is dit een ‘stoomcursus’ en is de tijd, die er aan elk onderwerp besteed kan worden, kort. De bedoeling is om met deze cursus op de plank te hebben leggen en meerdere keren per jaar aan te bieden.

16:30-17:30 Onderwerp 1

17:30-18:15 Eten

18:15-19:15 Onderwerp 2

 

De exacte onderwerpen komen z.s.m. hier te staan.

De inschrijving is gesloten.