Materialenmarkt

Lesbrieven voor de derde klas

Navigatie

In de minimodule plaatsbepaling draait alles om geluidssignalen die tijd nodig hebben om van A naar B te komen. Door dit handig toe te passen kun je voorwerpen identificeren, nagaan wat de afstand is tot een voorwerp is en uiteindelijk je eigen positie bepalen. We maken kennis met een blinde jongen die hiervan in het dagelijks leven gebruik maakt, we zien hoe dit verschijnsel wordt benut bij verschillende dieren en voeren zelf een aantal proefjes uit met geluidsmetingen. Het lesmateriaal wordt rijk ondersteund door filmpjes en in simulaties oefenen de leerlingen hun vaardigheden. De module omvat drie tot vier lessen (van vijftig minuten) en is geschikt voor zowel HAVO als VWO.

Ontwikkeld door: Arjan de Graaf (Bonhoeffer College / Castricum)

Bijlages:
Navigatie vwoleerling
Navigatie havo leerling