Nieuwe PAL-coördinator: Maarten-Harm Verburg

We hebben een nieuwe PAL-coördinator: Maarten-Harm Verburg. Hij stelt zich aan jullie voor:

“Dag allen! Vanaf augustus 2019 ben ik bij Bètapartners gestart als coördinator van het project Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL). Binnen deze functie neem ik mijn ervaringen mee vanuit mijn bachelor Scheikunde, master Science Education & Communication en de lerarenopleiding Scheikunde aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn opleidingen viel me op dat het imago van de lerarenopleidingen sterk achtergesteld is ten opzichte van de onderzoeksopleidingen. Toch hebben we juist goede VO-docenten nodig om goede onderzoekers op te leiden. Om die reden wil ik me graag inzetten voor het aanpakken van het huidige docententekort en de functie als PAL-coördinator past daar perfect bij.

Na de pilot van het PAL-project in schooljaar 2018/2019 ga ik als coördinator tweede- en derdejaars bèta bachelorstudenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam een bijbaan als PAL bieden in het voortgezet onderwijs. Een PAL verlicht de werkdruk voor vakdocenten op de scholen en PAL-studenten krijgen een extra perspectief op de schoollessen. Op dit moment ben ik op zoek naar middelbare scholen in Noord-Holland en Flevoland, om aan het werk te gaan met PAL-studenten. Voor meer informatie, vragen of iets anders neem gerust contact op met mij via m.verburg@vu.nl of kijk op www.palvoordeklas.nl

09-sep-2019