Vakbijeenkomsten / Online sessie /

“Een toets in 2 minuten”

voorbeeld toetsgenerator, bron: Theo de Klerk

Het maken van toetsen omvat het combineren van opgaven, het toevoegen van antwoorden en het specificeren van beoordelingscriteria. Dit is vaak een saaie en tijdrovende taak.
De SchoolExamen (SE) Generator, ontwikkeld door Theo de Klerk (een gepassioneerde natuurkundedocent met veel ervaring en expertise), kan in slechts enkele seconden geschikte opgaven samenvoegen tot een proefwerk in Word-formaat. Het proefwerk bevat opgaven en bijlagen voor de leerlingen, terwijl er een apart bestand met antwoorden wordt gegenereerd. Dit bestand bevat beoordelingscriteria voor elk antwoord, het aantal punten dat kan worden behaald en een RTTI-classificatie.

Hoewel de generator oorspronkelijk is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van een natuurkundeleraar, is deze ook uitstekend geschikt voor het samenstellen van proefwerken voor andere exacte vakken. Er zijn enkele voorbeeldopgaven beschikbaar, waaronder opgaven uit het vak wiskunde, die als inspiratiebron kunnen dienen.
Er zijn al meer dan 1000 opgaven beschikbaar voor natuurkunde. Voor andere vakken moeten de opgaven eenmalig worden gemaakt door de gebruiker, maar daarna kunnen ze telkens opnieuw worden gebruikt.
Een apart Excel-programma, dat gekoppeld kan worden aan de SE Generator-bestanden, kan worden gebruikt om behaalde punten om te zetten naar cijfers, N-waarden aan te passen en inzicht te krijgen in de RTTI-vaardigheden van de leerlingen.

Tijdens de bijeenkomst zal Theo de Klerk demonstreren hoe je de toetsgenerator kunt gebruiken om een SE op te zetten. Ook zal er aandacht besteed worden aan het correct toepassen van RTTI (Reproductie, Toepassing, Inzicht).

15:45           Inloop

16:00          Demonstratie toetsgenerator

16:15           Zelf aan de slag met ondersteuning 

17:00           Discussie over toepassing en vervolgtraject 

17:15            Afronding

Deze inschrijving is helaas gesloten.