Privacy en Bètapartners

Binnen BP hebben we natuurlijk ook met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken. Daarover is contact met de privacy-officer van de penvoerder van BP en dat is de VU. Wij verzamelen de e-mailadressen van onze partners die ze zelf ter beschikking stellen en mogen die alleen gebruiken in ons netwerk, en brengen we in kaart waar we die gegevens opslaan en hoe lang en waarvoor we welke gegevens bewaren. Daar wordt op dit moment aangewerkt. Voor de communicatie tussen de scholen en/of docenten zelf is BP niet verantwoordelijk. Het is best lastig om in een netwerk dat juist opgezet is om kennis te delen en veel contacten te leggen de privacywetgeving  helemaal perfect uit te voeren maar we werken eraan om dat zo goed mogelijk te doen.

 

21-jun-2018