Profielwerkstukbegeleiding

Profielwerkstukbegeleiding: Natura Artis Magistra

Let op: Dit traject zal in schooljaar 2020-2021 weer gepland worden.

 

In 1838 werd het zoölogisch genootschap Natura Artis Magistra opgericht. Doel was het bevorderen van de kennis der natuurlijke historie. Het genootschap bestond niet alleen uit de dierentuin, die iedereen kent, maar ook uit een museum en de bibliotheek. Het genootschap ontving voor de bibliotheek meteen allerlei bijzondere schenkingen en schafte veel boeken en tijdschriften aan. Inmiddels zijn er meer dan 16.000 boeken en tijdschriften te vinden. Van 1848 tot 1995 gaf het genootschap het tijdschrift Bijdragen tot de Dierkunde uit. Alle afleveringen worden nu nog bewaard. De Artis Bibliotheek heeft collecties op het gebied van natuurlijke historie, van de dierentuin, moderne natuurstudie, land- en reisbeschrijvingen, de evolutietheorie (Darwiniana) en van Carolus Linnaeus (Linnaeana). Bijzonder zijn de prachtig geïllustreerde werken van de 17e-eeuwse wetenschapper en kunstenaar Maria Sybilla Merian.

Je kunt je voorstellen dat je in Artis en in deze bijzondere bibliotheek prima onderzoek kunt doen. In deze profielwerkstukbegeleiding krijg je daarvoor de kans. Motto van het onderzoek is de naam van het genootschap: Natura Artis Magistra – de natuur is de leermeesteres van de kunst. De onderzoekgebieden zijn eindeloos. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Evolutie
 • Andere kijk op dieren
 • Uitgestorven dieren
 • Fabeldieren
 • Natuur als kunst
 • Artis in de oorlog
 • Natuur en wetenschap
 • Antonie van Leeuwenhoek
 • Stadsdieren
 • Invloed van de mens op de natuur

…en ga zo maar door. Omdat de mogelijkheden zo divers zijn, is deze begeleiding geschikt voor onderzoeken uit alle schoolprofielen. Je kunt in je onderzoek bijvoorbeeld vakken combineren: beeldende vorming en biologie, geschiedenis en natuurkunde, filosofie en biologie, Latijn en Nederlands, etc.

Het is belangrijk dat je op het moment van aanmelding een onderzoeksgebied of zelfs al een onderzoeksvraag hebt gekozen. Wij zoeken een student die je daar het beste bij kan helpen. Dat kan een student biologie zijn, maar misschien ook een student van de kunstacademie, of van een van de gedragswetenschappen.

Programma

 • Startbijeenkomst
 • Bezoek aan de bibliotheek of Artis evt. met begeleider
 • Posterpresentatie

Wil je alvast een kijkje nemen in de Artis Bibliotheek? Bekijk dan deze video:

Op het inschrijfformulier word jouw motivatie gevraagd. Mogelijk krijg je nog een mail met de vraag dit verder toe te lichten. Bij onvoldoende motivatie kunnen we toelating ontzeggen.

Deelnemers: min. 6 personen /max. 20 personen. Deelnemen kan individueel of per groepje. Via onderstaand formulier kun je aangeven of en met wie je gaat samenwerken.

Kosten: € 75, – p.p. (digitale factuur achteraf). Is jouw school een Betapartnerschool dan bedragen de kosten € 50, – p.p.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.