Cursussen /

Cursus: NRG/Kernreactor Petten

Leren over de laatste inzichten in nucleair onderzoek op een wel heel bijzondere locatie! In het najaar kun je via Bètapartners op cursus bij het NRG/kernreactor Petten! NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) is wereldmarktleider in nucleaire medicijnen (medische isotopen). Dagelijks zijn ruim 30.000 patiënten wereldwijd voor hun behandeling afhankelijk van hun medische isotopen. Die worden gebruikt bij medische beeldvormingstechnieken (PET en SPECT-scans). En ze worden gebruikt bij de behandeling van ziektes als kanker en hart- en vaatziekten. In deze tweedaagse cursus leer je alles over de productie van medische isotopen en duurzame kernenergie. Daarnaast is er aandacht voor stralingsbescherming, en de verwerking van kernafval. Verder hoor je meer over het nieuwe lesmateriaal over medische beeldvorming dat het NRG heeft gemaakt.  

Enthousiast geworden? Zie het programma en de uitgebreide beschrijvingen hieronder voor meer informatie over NRG en de programmaonderdelen.  

Aanmelden kan tot 8 september!

LET OP: DEZE CURSUS IS NIET TOEGANKELIJK VOOR ZWANGEREN EN MENSEN MET EEN PACEMAKER.

NRG

NRG werkt al meer dan 60 jaar aan het veilige, betrouwbare en efficiënte gebruik van nucleaire technologie. Met hooggekwalificeerd personeel leveren ze diensten en voor nucleaire veiligheid, integriteit van de nucleaire faciliteit en materialen, ontmanteling en afvalbeheer en stralingsbescherming. NRG is onafhankelijk van andere nutsbedrijven of regelgevende instanties. Ze beschikken over unieke faciliteiten: hot cells, radiochemische laboratoria, decontaminatie- en afvalverwerkingsinstallatie en een mock-up hall voor inspecties.

Lesmateriaal medische beeldvorming ontwikkeld door Junior Academy NRG

De Junior Academy NRG (JAN) heeft over het examenonderwerp medische beeldvorming een gratis lesmodule ontwikkeld voor natuurkunde/NLT in bovenbouw HAVO/VWO. Een rollenspel waarin leerlingen samen de productieketen en toepassing van medische isotopen gaan ontdekken met als einddoel: in teams precies genoeg uranium “bestralen” om 20 patiënten van een SPECT-scan te voorzien. Onderweg leren leerlingen hoe theorie in de praktijk wordt toegepast en welke beroepen hier betrokken bij zijn.

Met de lesmodule doorlopen leerlingen de gehele productieketen van Molybdeen-99/Technetium-99m voor SPECT-scans, d.v.m. uitleg en opgaven. Het lesmateriaal biedt een unieke context en verdieping op het examenonderdeel medische beeldvorming. Daarnaast krijgen leerlingen een inkijkje in de beroepsmogelijkheden voor studies exacte vakken. Het materiaal biedt een mooie koppeling tussen theorie en de praktijk in het bedrijfsleven. 

De lesmodule is interactief. Leerlingen worden in groepen opgedeeld en maken zich een gedeelte van het materiaal eigen. Daarna moeten zij dit binnen hun groepje aan elkaar presenteren. Vervolgens gaan ze gezamenlijk een set eindvragen oplossen, waarbij alle kennis nodig is. Leerlingen moeten dus samenwerken om de eindvragen te maken. Docenten haalden dit vaak in hun feedback aan als een van de redenen om het lesmateriaal te blijven gebruiken. Op dit moment is het NRG bezig met het ontwikkelen van een module voor kernenergie, deze komt in 2023 gratis beschikbaar voor docenten.

Decontamination & Waste Treatment: rondleiding

Decontamination & Waste Treatment (DWT) wordt ingezet voor het reinigen van radioactief besmette materialen. Dit zijn de installatie-onderdelen van de nucleaire faciliteiten uit Petten, maar soms ook van de offshore olie- en gaswinning. In deze offshore installaties heeft zich natuurlijke radioactiviteit opgehoopt die uit de diepe ondergrond mee omhoog is gekomen. De hiermee besmette materialen worden door NRG schoongemaakt. Het radioactief afval wordt gescheiden, verzameld en verpakt en weggebracht naar COVRA (Centrale Organisatie Voor Radiactief Afval) in Borsele.

Hot Cell Laboratories: rondleiding

De Hot Cell Laboratories (HCL) wordt gebruikt om radioactieve materialen te onderzoeken of te bewerken. De stoffen die bestraald zijn in de kernreactor zijn radioactief geworden. Je kunt het dan niet meer met de blote hand hanteren vanwege de hoge stralingsniveaus. Daarom wordt het in een zogenoemde hot cell onderzocht of bewerkt. De medewerkers verrichten hun werkzaamheden met robotarmen, veilig achter dik loodglas.

12 oktober

8:45-9:00 uur ontvangst
9:00-9:15 uur: voorstelronde
9:15-10:00 uur: wat doet NRG/PALLAS?
10:00-10:45 uur: nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
11:00-11:45 uur: simuleren van de reactorkern, hoe werkt dat?
12:00-12:45 uur: lunch
13:00-14:30 uur: rondleiding (1 van de 3)

  • Decommisioning and Waste Treatment
  • Hot Cell Laboratories
  • VR-rondleiding High Flux Reactor Isotopenproductie

15:00-16:30 uur: Workshop Junior Academy NRG

16:30-16:45 uur: evaluatie

14 november

8:45-9:00 uur ontvangst
9:00-12:00 uur: basisbegrippen stralingsbescherming

  • Dosimetrische grootheden
  • Inwendige besmetting
  • Radiobiologie
  • Risicoperceptie

12:00-12:45 uur: lunch
13:00-14:30 uur: rondleiding (1 van de 3)

  • Decommisioning and Waste Treatment
  • Hot Cell Laboratories
  • VR-rondleiding High Flux Reactor Isotopenproductie

15:00-16:00: voorlichting kernenergie
16:00-16:15 uur: Evaluatie en feedback lesmateriaal Junior Academy

Let op: Voor kosteloze annulering dien je vóór 8 september te annuleren. Na 8 september zal de volledige cursusprijs in rekening gebracht worden.

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten. Wil je je alsnog inschrijven, neem contact op met Monique Jhinnoe (u.m.jhinnoe@vu.nl)