Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Straling

Tot nog toe heeft HiSPARC op de deelnemende scholen vooral een plaats gekregen in de bovenbouw. HiSPARC kan echter ook voor onderbouwleerlingen veel betekenen en biedt een uitstekende gelegenheid om enthousiasme en belangstelling voor bèta en techniek op te wekken.

Daarom hebben we een onderbouwproject ontwikkeld van ongeveer 16 lesuren. Een breed scala aan contexten, gerelateerd aan HiSPARC krijgt in dit project de aandacht, waarbij nadrukkelijk de samenhang tussen de bètavakken tot uiting gebracht wordt. Leerlingen zullen zich bijvoorbeeld inzicht verwerven in de aard van straling in het algemeen en van kosmische straling in het bijzonder, in de fysische processen die deze straling veroorzaken, in het werken met machten van tien en andere wiskundige aspecten. Ook de effecten die optreden bij de interactie tussen kosmische straling en levende organismen komen aan de orde evenals processen in de atmosfeer, technische apparatuur en kennis over de bouw van het heelal. Ook voor scholen die geen HiSparc-detector op hun dak hebben staan is dit een interessant project.

Het project begint met een introductie van zes lesuren, bestaande uit een geprogrammeerde instructie, waarbij ook een zestal practicumopdrachten uitgevoerd worden en één lesuur met internetopdrachten.

Daarna verdeelt de klas zich in negen groepjes die elk een thema (specialisatie) onderzoeken.

Binnen zo’n specialisatie gaan leerlingen gedurende zes lesuren zelf informatie verzamelen, onderzoek doen en/of ontwerpen. De resultaten daarvan worden via de ELO gepresenteerd aan de overige leerlingen. Elke leerling weet wat hij moet leren van de specialisaties van de anderen. Behalve via de ELO zijn er ook mondelinge presentaties met poster, maquette, website, powerpoint en demonstraties.

Het project wordt afgesloten met een meerkeuzetoets over de introductie en over de negen specialisaties. Ook is er een tussentoets aanwezig over de introductie.

Een excursie naar Space-Expo, met een speciaal op dit project toegesneden speurtocht behoort tot de extra mogelijkheden.